Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas nesumažino  bendrovei „Sotėja“ skirtos baudos

2022.08.05

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos UAB „Sotėjos“ skundą atsakovei Konkurencijos tarybai dėl 2021 m. gruodžio 14 d. nutarimo dalies, kuria pareiškėjai skirta 40 tūkst. eurų bauda, panaikinimo.

Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovės „Sanitex“, „Sotėja“, „Selnera“, „Maistulis“ ir „Egilėja“, dalyvaudamos švietimo ir socialinių įstaigų (ar jų naudai) vykdytuose maisto produktų viešuosiuose pirkimuose, derino teikiamus pasiūlymus, įskaitant kainas, ir tik imitavo konkurenciją. Kadangi įmonės pripažino pažeidusios Konkurencijos įstatymą ir padėjo atskleisti pažeidimo veiksmus, joms grėsusios baudos sumažintos nuo 15 iki 75 proc.

Pareiškėja skunde teismui nurodė nesutinkanti su skirtu baudos dydžiu ir teigė, kad darydama šį pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį, todėl nepagrįstai nustatyta per didelė bauda neatsižvelgus į šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

Išnagrinėjęs šią administracinę bylą, teismas konstatavo, kad jokių aplinkybių, susijusių su pareiškėjos pasyvumu ar nedidele įtaka pažeidimo padaryme, pareiškėja neįrodė. Savo pasyvaus vaidmens pareiškėja iš esmės nepagrindžia jokiais argumentais nei skunde, nei rašytiniuose paaiškinimuose.

Anot teismo, dėl baudos mažinimo turi būti nustatytos tokios išskirtinės ar specifinės aplinkybės, susijusios su ūkio subjekto pasyvumu ar kitaip pasireiškusia nedidele įtaka pažeidimo padarymui, kurios, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo principus, konkrečios situacijos aplinkybes, pakankamai aiškiai liudytų, kad bauda turėtų būti dar labiau sumažinta.  Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėja derino veiksmus 101 pirkime, 5 iš jų buvo paskelbta laimėtoja.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Audris Kutrevičius
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. tel. (8612) 49869
El. paštas  audris.kutrevicius@teismas.lt