lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: pataisos namų direktorius nubaustas pagrįstai

2018.08.09

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Alytaus pataisos namų direktoriaus Kęstučio Jasmonto skundą Teisingumo ministerijai dėl įsakymo, kuriuo jam skirta tarnybinė nuobauda, panaikinimo.

Kalėjimų departamento direktoriaus 2018-01-02 įsakymu sudarytoje tarnybinio tyrimo komisijos išvadoje konstatuota, kad eidamas Alytaus pataisos namų direktoriaus pareigas Kęstutis Jasmontas nuo 2017-04-28 iki 2018-01-02 nesiėmė veiksmų, kad Alytaus pataisos namai gautų licenciją teikti šeimos medicinos paslaugas įstaigoje, neturinčioje licencijos, nesiėmė veiksmų, kad įstaigoje būtų teikiamos pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, nepatvirtino pagal kiekį traukiamų į apskaitą vaistinių preparatų sąrašo, nepaskyrė už medicininį vidaus auditą atsakingo asmens, nepatvirtino vidaus medicininio audito veiklos aprašo, 2017 m. vidaus medicininio audito plano, neorganizavo rinkimo informacijos apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis, nepatvirtino medicininių dokumentų pildymo ir mirčių atvejų nagrinėjimo tvarkos aprašų ir tokiais savo veiksmais pažeidė teisės aktų nuostatas. Teisingumo ministras, įvertinęs tarnybinio patikrinimo išvadą, pripažino, kad pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą, ir skyrė jam tarnybinę nuobaudą – papeikimą. K. Jasmontas prašė teismo panaikinti įsakymą, kuriuo ji buvo skirta.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs šį tarnybinį ginčą, priėjo prie išvados, kad tarnybinė nuobauda – papeikimas – pareiškėjui skirta pagrįstai, įvertinus jo kaltę bei atsižvelgus į padaryto pažeidimo sunkumą. Pareiškėjas ėjo ir eina Alytaus pataisos namų direktoriaus pareigas, jo pareigybės aprašyme nurodyta, kad šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vadovauja įstaigai, be visų kitų pareigų, jam yra įtvirtinta ir pareiga užtikrinti sveikatos priežiūrą. Kaip rašoma teismo sprendime, įstaigos vadovas, dalį funkcijų vykdyti pavesdamas pavaldiems asmenims ar administracijos padaliniams, turi kontroliuoti, kaip tos perduotos funkcijos vykdomos, o jis to nedarė. Teismo nuomone, būtų paneigiama įstaigos vadovo pareigybės esmė, jei jis, perdavęs dalį savo funkcijų pavaldiems asmenims, nebeatsakytų už jų veiklos kontrolę. „Aplinkybė, kad pareigūnas yra įstaigos vadovas, suponuoja aukštesnį negu kitų statutinių pareigūnų atsakomybės laipsnį už įstaigai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, jos darbo organizavimą, planavimą, koordinavimą ir veiklos kontrolę, teisės aktų reikalavimų laikymąsi“, – pažymi teismas.

Šis teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt

 

Įvykių ir renginių kalendorius

Kovas 2019
P A T K P Š S
25

2019.02.25  |  10:00

2019.02.25  |  09:00

26 27 28 1 2 3
4

2019.03.04  |  09:00

5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18

2019.03.18  |  13:00

2019.03.18  |  10:00

19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

2019.03.29  |  10:00

30 31

Naujienų prenumerata

Sekite mus