Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: piketo dalyvei administracinė teisena nutraukta pagrįstai

2022.06.02

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta administracinio nusižengimo byla pagal pareiškėjos V. J. skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato (toliau – Institucija) 2022 m. balandžio 1 d. priimto nutarimo.

Institucijos 2022 m. balandžio 1 d. nutarimu V. J. atžvilgiu nutraukta administracinio nusižengimo bylos teisena, pradėta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnį, nenustačius V. J. veiksmuose tiesioginės tyčios, o būtent, kad nėra gauta duomenų apie tai, jog V. J. nacistinę svastiką naudojo propaguodama nacistines idėjas, okupacinį režimą, skatindama nacistinę bei panašią simboliką naudojančių antidemokratines idėjas propaguojančių organizacijų kūrimąsi. 2022 m. balandžio 1 d. V. J. surašytas oficialus įspėjimas dėl neleistino priešingo visuomenės ar jos narių interesams elgesio.

Pareiškėja, nesutikdama su šiuo nutarimu ir oficialiu įspėjimu, skundu prašė juos panaikinti kaip perteklinius teisėtvarkos veiksmus. Ji skunde teigė, kad nei nutarimas, nei įspėjimas jai neturėjo būti surašyti, nes ji jokio plakato su nacistine svastika nedemonstravo. Visi plakatai buvo kito asmens, o ji buvo tik piketo dalyvė.

Byloje nustatyta, kad vyriausioji patrulė tarnybiniu pranešimu informavo apie tai, jog 2022 m. kovo 23 d. buvo gautas pranešimas, kad asmuo, važiuodamas gatve, matė, kaip stotelėje prie rusų ambasados stovi asmenys su plakatais, kuriuose – svastikos ženklai. Atvykus šiuo adresu, V. P. ir V. J. stovėjo su plakatais, kuriuose buvo nupiešti galimai svastikos ženklai. Plakatai buvo paimti. Apžiūrėjus paimtus plakatus, matėsi, jog nupiešta nacistinė svastika. 2022 m. kovo 23 d. buvo bendrauta su V. J., kuri nurodė, jog protesto metu prie Rusijos Federacijos ambasados naudojo plakatus, kuriose nupiešta nacistinė svastika, ir tai yra protesto prieš Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą išraiška.

Teismas, išnagrinėjęs skundą, nustatė, kad policijos pareigūnams buvo pagrindas įtarti, jog galimai yra daromas administracinis nusižengimas bei V. J. veikoje yra administracinio nusižengimo sudėties, kadangi pati pareiškėja neneigė dalyvavusi pikete ir žinojusi, jog jame yra demonstruojami plakatai su nacistine svastika. Policijos pareigūnams, gavus pranešimą, kilo pareiga atlikti administracinio nusižengimo tyrimą ir jie privalėjo imtis visų priemonių, kad būtų visapusiškai ištirtos aplinkybės, nes tokia pareiga policijos pareigūnams kyla pagal įstatymus.

Teismas sprendė, jog, atlikus administracinio nusižengimo bylos tyrimą, teisena, pradėta V. J. atžvilgiu, nutraukta, nenustačius jos veiksmuose tiesioginės tyčios, t. y., kad nebuvo gauta duomenų apie tai, jog V. J. nacistinę svastiką naudojo propaguodama nacistines idėjas, okupacinį režimą, skatindama nacistinę bei panašią simboliką naudojančių antidemokratines idėjas propaguojančių organizacijų kūrimąsi. Tai reiškia, kad jokių neigiamų teisinių pasekmių dėl pradėtos administracinio nusižengimo bylos teisenos pareiškėja negali patirti, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu ši teisena buvo nutraukta. Be to, oficialus įspėjimas –dokumentas, kuris pagal savo esmę ir paskirtį yra skirtas tik prevenciškai įspėti asmenį, –asmeniui nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl teismas V. J. skundą atmetė.

Ši nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai 

Monika Vismantė
Klaipėdos apylinkės teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (846) 47 47 98, (8608) 20 035
El. p. monika.vismante@teismas.lt
https://klaipedos.teismai.lt