Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: VSD tarnybinio tyrimo išvada dėl V. Pociūno – neteisėta

2014.01.24

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), išnagrinėjęs Liudos Pociūnienės skundą Valstybės saugumo departamentui dėl tarnybinio tyrimo išvados panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, nusprendė iš dalies patenkinti pareiškėjos skundą – panaikinti VSD tarnybinio tyrimo dėl Vytauto Pociūno išvadą.

Liuda Pociūnienė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2013-07-31 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento tarnybinio tyrimo komisijos tarnybinio tyrimo išvadą dėl Vytauto Pociūno ir nustatyti, kad yra priežastinis ryšys tarp V. Pociūno žūties ir jo, kaip Lietuvos saugumo pareigūno, tarnybos. Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti atsakovą apskaičiuoti bei išmokėti žuvusiojo šeimai Valstybės saugumo departamento įstatyme ir Valstybės saugumo departamento statuto nuostatose nustatytą kompensaciją. Pasak pareiškėjos, nors žūties momentu V. Pociūnas formaliai tarnybiniais ryšiais buvo susietas su Užsienio reikalų ministerija, jis nebuvo atleistas ir iš tarnybos Valstybės saugumo departamente, todėl žūties atveju jo šeimai priklauso įstatyme nustatyta kompensacija.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad 2013-07-31 VSD tarnybinio tyrimo komisijos tarnybinio tyrimo išvada dėl V. Pociūno – nepagrįsta  objektyviais faktais, išnagrinėta abstrakčiai, netinkamai argumentuota, todėl neatitinka Viešojojo administravimo įstatymo nuostatų, yra neteisėta ir ją panaikino. Teismo sprendime pažymima, kad šioje byloje prejudicinę reikšmę turi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-22 sprendimas, kuriame konstatuota: „kad net ir sudaręs 2005-10-28 terminuotą diplomatinės tarnybos sutartį su Užsienio reikalų ministerija, Vytautas Pociūnas išlaikė saugumo pareigūno statusą“. Taigi mirties dieną jis buvo VSD pareigūnas. VAAT konstatuoja, kad Baltarusijoje V. Pociūnas, kaip saugumo pareigūnas, vykdė VSD deleguotas funkcijas, ir būtent šių specifinių tarnybinių pareigų vykdymas galėjo sukelti tokias pasekmes. Pasak teismo sprendimo, VSD tarnybinio tyrimo komisija netyrė visų turėtų faktinių įrodymų, kurie patvirtina V. Pociūno, kaip saugumo pareigūno, veiklą Baltarusijoje, atliekant VSD priskirtas funkcijas.

Teismas įpareigojo Valstybės saugumo departamentą per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo nustatyti priežastinio ryšio tarp Vytauto Počiūno žūties ir jo, kaip saugumo pareigūno, tarnybos buvimą. Kadangi VSD 2013-07-31 tarnybinio tyrimo išvadoje nenustatė priežastinio ryšio tarp V. Pociūno mirties ir jo, kaip VSD pareigūno, tarnybos, teismas neturi teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą išmokėti prašomą kompensaciją, todėl šioje dalyje skundą atmetė.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 698 16 692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus