lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: VSD tarnybinio tyrimo komisijos išvada dėl Vytauto Pociūno teisėta

2015.05.18

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), išnagrinėjęs Liudos Pociūnienės skundą Valstybės saugumo departamentui (VSD) dėl VSD tarnybinio tyrimo komisijos išvados teisėtumo, nusprendė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

L. Pociūnienė prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti Valstybės saugumo departamento tarnybinio tyrimo komisijos 2014-03-31 išvadą ir įpareigoti Valstybės saugumo departamentą pateikti išvadą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-01-24 sprendime nustatytą įpareigojimą. Pasak L. Pociūnienės, VSD savo 2014-03-31 tarnybinio tyrimo komisijos išvadoje, kaip ir ankstesnėje, priimtoje 2013-07-31 ir Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikintoje, nenustatė priežastinio ryšio tarp Vytauto Pociūno žūties ir jo, kaip saugumo pareigūno, tarnybinių pareigų. Nors tai, kad Baltarusijoje V. Pociūnas, kaip saugumo pareigūnas, vykdė VSD deleguotas funkcijas ir būtent šių specifinių tarnybinių pareigų vykdymas galėjo sukelti tokias pasekmes, konstatuota Vilniaus apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiame 2014-01-24 sprendime. L. Pociūnienės manymu, VSD tarnybinio tyrimo komisija neatliko tyrimo tiek, kiek teismas buvo įpareigojęs jį atlikti, todėl VSD turėtų arba nustatyti, kad egzistuoja priežastinis ryšys, arba pripažinti, kad teismo sprendimo negali įvykdyti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad VSD tarnybinio tyrimo komisija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-01-24 sprendime išdėstytus nurodymus įgyvendino tinkamai, jos išvada atitinka objektyvius duomenis, tinkamai argumentuota, tad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-01-24 sprendime nustatyti įpareigojimai iš esmės  įvykdyti. Teismo nuomone, VSD tarnybinio tyrimo komisija pagrįstai pripažino, kad Vytautas Pociūnas vykdė tiek diplomatines funkcijas, tiek funkcijas, susijusias su VSD pavestų užduočių įgyvendinimu. Tačiau teismas pažymi, kad žūties metu V. Pociūnas vykdė būtent konsulinės įstaigos vadovo pareigas, t. y. atliko diplomatinei tarnybai priskirtas funkcijas. Konkrečių duomenų, kad jis į Brestą būtų vykęs vykdyti VSD funkcijų, byloje nėra. Jokie ankstesni V. Pociūno vykdyti tyrimai nei ikiteisminio tyrimo eigoje, nei šioje byloje teismui nebuvo nurodyti, todėl nėra įrodyta, kad jis žuvo dėl neteisėtų kitų asmenų interesų.

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 698 16 692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt