lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: VTEK sprendimas dėl Povilo Poderskio teisėtas ir pagrįstas

2020.02.11

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio skundą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dėl sprendimo, kuriuo pripažinta, kad jis pažeidė tarnybinę etiką, panaikinimo, atmetė skundą kaip nepagrįstą.

Povilas Poderskis kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-07-04 sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis, 2018 m. rugsėjo 18–19 dienomis naudodamasis tarnybiniu automobiliu ne tarnybinei veiklai, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, ir pasiūlyta Vilniaus miesto savivaldybės merui ir tarybai inicijuoti savivaldybės patirtų išlaidų kompensavimą. Šiuo sprendimu taip pat pasiūlyta administracijos direktoriui tikslinti vidaus teisės aktus, kad būtų užtikrinta efektyvesnė šios savivaldybės bendrojo naudojimo tarnybinių automobilių kontrolė.

Pareiškėjas skunde teismui neginčija VTEK sprendime nustatytų aplinkybių, susijusių su pripažintu pažeidimu, tačiau,  jo nuomone, sprendimas priimtas pažeidžiant imperatyvias tokio pobūdžio sprendimams priimti nustatytas procedūrines taisykles.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šį administracinį ginčą, padarė išvadą, kad VTEK atlikto tyrimo metu surinktų duomenų visuma patvirtinta, jog P. Poderskis 2018 m. rugsėjo 18 ir 19 d. naudojosi savivaldybės tarnybiniu automobiliu ne tarnybinėms pareigoms atlikti. Tai paneigiančių duomenų jis Komisijai nepateikė, todėl VTEK teisėtai ir pagrįstai nusprendė pripažinti, kad tokiu elgesiu jis pažeidė įstatymo nuostatas. VTEK atlikdama tyrimą ir priimdama sprendimą esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti šio sprendimo neteisėtumą, neatliko, todėl jis yra teisėtas ir pagrįstas.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt