lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismo posėdžių salė valandai tapo muziejumi

2014.11.05

Šiaulių apylinkės teisme surengta spaudos konferencija, kurioje teisėjas, knygų autorius, Pelikso Bugailiškio premijos laureatas Alfredas Vilbikas papasakojo apie neseniai Nacionalinėje teismų administracijoje atidarytą teismų ekspoziciją. Didžiąją dalį ekspozicijos sudaro per 30 metų šiauliečio teisėjo surinkti eksponatai. Dalį eksponatų, kurie liko Šiauliuose, A. Vilbikas parodė žurnalistams ir kolegoms.

Šiaulių apylinkės teismo posėdžių salė valandai tapo muziejumi. Ant stalų netilpo eksponatai. Teisėjas išdėliojo knygas, dokumentus, įvairias bylas, pasus pagal tokius pat laikotarpius, kaip ir Nacionalinėje teismų administracijoje išdėstyta ekspozicija. Teisėjas pasakojo, kad parodą sostinėje sudaro keturi laikotarpiai: Lietuvos teismai iki 1918 m., Nepriklausomos Lietuvos teismai 1918–1940 m., Lietuvos okupuoto krašto teismai 1940–1990 m. ir Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teismų reforma po 1990 m. kovo 11 dienos.

Teisėjas sako, kad Lietuvos teismų istorija labai įdomi ir svarbi. A. Vilbikas pateikė kelis istorijos faktus. 1581 m. įsteigtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas buvo pirmasis Europoje, kuris numatė bylų apeliaciją. 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Seimo priimta Konstitucija yra pirma Europoje ir antra pasaulyje po Amerikos. 1922 m. Nepriklausomos Lietuvos Konstitucijoje pirmą kartą buvo parašyta, kad teismai yra valdžia – „Valstybės valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir Teismas”.

Daug dėmesio sulaukė nedidelė ekspozicija Šiaulių apylinkės teismo salėje. Teisėjas parodė 1863 m. sukilėlių padarytą ginklą, tarpukario Lietuvos teismų bylas, pasus, knygas, nuotraukų ir dokumentų kopijas, priesaikos tekstus. Susidomėjimo sulaukė prieš Antrąjį pasaulinį karą Teisingumo ministerijos išleista knyga „Žinios apie nusmerktuosius“. Ministerija kasmet leisdavo tokias knygas. Teisėjai jose rasdavo informaciją apie teistus asmenis. Tokia pat knyga, tik kitais metais išleista, eksponuojama Vilniuje.

Per 30 m. teisininkas A. Vilbikas sukaupė itin vertingų eksponatų. Kaip jam tai pavyko padaryti? Teisėjas šmaikščiai atsakė: „Draugai žino, kad per gimtadienį man reikia nešti senienų ir aš būsiu labai patenkintas”. Kolekcininkas vertina visus eksponatus, bet labiausiai tuos, kurie seniausi.

Teisėjas tikisi ateityje suremontuotame Šiaulių apygardos teismo pastate įkurti Teismų muziejų. A. Vilbikas 1987 m. Šiauliuose įkūrė Ugniagesių muziejų, 1996 m. – Policijos muziejų.