Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismo sprendimas korupcijos byloje –  vasarį

2022.01.14

Šiandien Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, kurioje dabar jau buvęs Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valdimaras Bavėjanas ir jo vaikystės draugas, bendraamžis V. V. kaltinami piktnaudžiavimu, prekyba poveikiu, kaltinamiesiems suteiktas paskutinis žodis. Kiek anksčiau valstybinį kaltinimą šioje byloje palaikanti prokurorė teismo prašė abu kaltinamuosius pripažintai kaltais ir paskirti jiems bausmes. Tai viena iš  ikiteisminio tyrimo, susijusio su teisėjų, advokatų ir kitų asmenų galbūt padarytomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, atskirta ir teisminiam nagrinėjimui perduotų baudžiamųjų bylų. Sprendimą šioje byloje teismas numato skelbti vasario 28 dieną.

Tardamas savo paskutinį žodį V. Bavėjanas  pabrėžė, kad nieko nusikalstamo nepadarė ir neketino daryti. Anot jo, savo poelgį šioje istorijoje galįs vertinti nebent kaip teisėjo etikos pažeidimą.   Teismo prašė dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų išteisinti, nes jų tiesiog nepadarė. Kaltinamasi V. V. teigė, jog nusikalstamų veikų, kuriomis jis kaltinamas, nepadarė ir teismo prašė, kad šis jį išteisintų.   

Savo baigiamojoje kalboje valstybės kaltintoja sakė, kad nusikalstamos veikos, kurių padarymu kaltinami  V. Bavėjanas ir V. V. įrodytos iš dalies pačių kaltinamųjų, liudytojų, apžiūrų, kratų, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo, slapto sekimo protokolais ir kita baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga. Prokurorė pabrėžė, kad visi šie įrodymai gauti teisėtais būdais, ištirti teisiamajame posėdyje, kaltinime nurodytos aplinkybės pasitvirtino dėl abiejų inkriminuojamų nusikalstamos veikos epizodų. Valstybės kaltintoja teigė, jog  jau perduodamas kaltinamąjį aktą  V. Bavėjanui, V. V. paprašė pagalbos, buvo susitarta dėl pinigų už pagalbą perdavimo, tik dėl netinkamai liudytojo V. P. perteiktos informacijos, pinigai iki nuosprendžio priėmimo nebuvo perduoti. Anot prokurorės, teisminio nagrinėjimo metu kaltinamieji, jau būdami susipažinę su ikiteisminio tyrimo medžiaga, vis tik pripažino, kad buvo kalbamasi dėl V. Bavėjano pagalbos, tačiau bandė tai interpretuoti sau naudinga linkme, teigdami, kad pokalbio apie pinigų perdavimą nebuvo, V. V. teigimu buvo kalbama ir žadama tik apie tai, kad per V. P. susižinos A. U.  planuojamą priimti sprendimą, o V. Bavėjanas teigia, kad nors pokalbių metu nurodė bendravęs su V. P.  paprasčiausiai melavo V. V. Savo kalboje valstybės kaltintoja atkreipė dėmesį, kad ne tik kaltinamieji keitė savo gynybines versijas derindami prie žinomų aplinkybių, bet ir liudytojai, duodami parodymus teisme (V. P. ir A. U. ), praėjus 5 metams po įvykių netikėtai prisiminė aplinkybes, kurių nebuvo nurodę ar neigė ikiteisminio tyrimo metu. Visi susitikimai, pokalbiai, anot prokurorės, užfiksuoti procesinės prievartos priemonėmis, ir patys kaltinamieji neneigia šių nustatytų faktų.

Valstybės kaltintojos teigimu, veiksmai, kurie nurodyti kaltinime dėl vienos iš inkriminuojamos nusikalstamos veikos epizodo, negali būti kvalifikuotini kitaip, kaip piktnaudžiavimas tarnyba. Ji teigė mananti, kad Apeliacinio teismo teisėjo veiksmai, konsultuojant nuteistą asmenį dėl nuosprendžio apskundimo galimybių, paaiškinant, kaip formuluoti skundą, kurias vietas akcentuoti, pažadant paprašyti, kad byla būtų paskirta teisėjui, su kuriuo galėtų pasikalbėti dėl nuteistam asmeniui naudingo nuosprendžio, ar pasikalbėti su pačiu teisėju, paaiškinant galimo kyšio, jei pavyks susitarti dėl jo perdavimo tvarkos,  siekiant paveikti bylos nagrinėjimo procesą ir rezultatus, sukelia didelę  neturtinę žalą, yra visiškai akivaizdūs.

Prokurorė teismo prašė V. B. ir V. V. pripažinti kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų ir paskirti bausmes: V. B.  –  35 tūkstančių eurų baudą, V. V. – 46 376,6 eurų baudą bei laisvės atėmimą trejiems metams, laivės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams. V. V. paskirti      baudžiamojo poveikio priemonę – trejiems metams atimti teisę dirbti ar eiti valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigas savivaldybės ar valstybės įmonėse ar savivaldybių bei valstybės kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse. Iš nuteistojo išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 5097 eurus. Ši bausmė yra subendrinta su apeliacinės instancijos teismo anksčiau paskirta neatlikta bausme už kitą padarytą nusikaltimą.

Kaltinamųjų gynėjai savo kalboje atkreipė dėmesį dėl veikos kvalifikacijos pagrįstumo, inkriminuotų nusikaltimų sudėties, fakto ir kitų aplinkybių, šios bylos iškėlimo pagrindams, teisėtumui, procesinėms priemonėms, kriminalinės žvalgybos taikymo ir kitiems aktualiems klausimams priimant teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

Anot advokatų, didžiosios dalies duomenų, kuriais kaltinimą grindžia valstybinis kaltintojas, teismas neturi pripažinti įrodymais ir grįsti teismo nuosprendžio. Kaltinamųjų gynėjų įsitikinimu, kriminalinės žvalgybos metu užfiksuoti duomenys nebuvo gauti teisėtai. Jų žodžiais, jau perduodant bylą į teismą, šioje byloje esančios abejonės nebuvo pašalintos, didžioji dalis abejonių perkeltos į kaltinimą, jį formuluojant neaiškiai, šabloniškai, nenurodant konkrečių faktinių aplinkybių, todėl jau nuo pat pradžių gintis nuo tokių kaltinimų buvę išties sudėtinga.

Kaltinamųjų gynėjai teismo prašė priimti teisingą sprendimą ir jų ginamuosius išteisinti, jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Bylos duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas 2015–2016 metais. Tuometinis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjęs V. Bavėjanas kaltinamas tuo laikotarpių susitikinėjęs ir kitaip bendravęs su savo vaikystės draugu, vienoje Kauno savivaldybės įmonėje dirbusiu V. V. Kaip tik tuo metu V. V. buvo teisiamas Kauno apygardos teisme dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų nusikaltimų. Per ikiteisminį tyrimą Specialiųjų tyrimo tarnybos (STT) pareigūnai nustatė, kad V. Bavėjanas ir minėtas vaikystės jo draugas galėjo ne kartą tartis, derinti, planuoti, kaip galėtų pažadėti, pasiūlyti, susitarti duoti ir neilgai trukus duoti 10 tūkstančių eurų kyšį Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui, kad šis neteisėtai paveiktų kaltinamojo V. V. bylą nagrinėjusį teisėją A. U. dėl švelnesnės bausmės skyrimo kaltinamajam V. V. Tačiau tokio tikslo pasiekti nepavyko, Kauno apygardos teismas V. V. pripažino kaltu ir nuteisė jį lygtine 3 metų laisvės atėmimo bausme, taip pat tuo pačiu nuosprendžiu paskyrė beveik 38 tūkstančių eurų baudą. Apskundus nuosprendį ši byla buvo perduota nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Bylos duomenimis, tuomet kaltinamieji siekė, kad apskųsta byla būtų paskirta nagrinėti tokiam teisėjui, kurį V. Bavėjanas galėjo tikėtis paveikti dėl švelnesnės bausmės skyrimo nuteistam vaikystės draugui. Po pareikštų kaltinimų korupcija V. Bavėjanas iš pareigų buvo atleistas 2019 metų rudenį. 

Teismo posėdžiuose parodymus davė dabar jau kadenciją baigęs Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas A. U. Jis teismui paliudijo, kad 2018 metų spalio pabaigoje paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje V. Bavėjano vaikystės draugas V. V., dirbęs vienoje Kauno savivaldybės įmonėje, buvo teisiamas Kauno apygardos teisme dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų nusikaltimų. A. U. teismui teigė, jog bylos nagrinėjimo proceso metu iš kolegų nesulaukė jokių klausimų, kurie būtų kaip nors  susiję su jo tuo metu nagrinėta minėta baudžiamąja byla. Kadenciją  baigęs teisėjęs patvirtino, kad su buvusiu kolega, tuo metu teisėjo pareigas ėjusiu V. P., buvo pažįstamas tik kaip bendradarbis. A. U. pridūrė, kad apie minėtą jo nagrinėtą baudžiamąją bylą niekada su šiuo kolega nekalbėjęs. A. U. patikslino, kad tada teismo vadovybė jo buvo tik paprašiusi, kad šią bylą užbaigtų ir paskelbtų joje sprendimą iki jo išėjimo į užtarnautą poilsį.

Į teismo proceso dalyvių klausimus atsakė ir V. P. Jis teismui paliudijo, kad V. Bavėjaną pažįsta seniai, nuo 1985 metų yra tekę kartu dirbti Alytaus prokuratūroje, vėliau Lazdijų apylinkės teisme, dar po kurio laiko keliai išsiskyrę. V. P. patvirtino girdėjęs, kad kolega A. U. nagrinėją minėtą baudžiamąją bylą, ir kad ši byla yra pripažinta prioritetine ir greičiau nagrinėtina.

Teismui parodymus davė ir Apeliacinio teismo raštinės vedėja A. A., kuri patvirtino, jog teisme bylos skirstomos automatizuotu atrankos būdu vadovaujantis teismų Liteko sistemos bylų skirstymo moduliu. Anot liudytojos, apie minėtą Kauno apygardos teisme išnagrinėtą ir ilgai netrukus Apeliaciniam teismui apskųstą bylą sužinojusi tik tada, kai buvo apklausta per ikiteisminį tyrimą. Ji patvirtino, jog jos niekas niekada neklausė, kaip galima būtų paskirti bylą pageidaujamam teisėjui.

Teismo posėdis paskirtas: vasario 28 d. 14.00 val.  

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Vytautas Jončas
Šiaulių apygardos teismo
pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Dvaro g. 83, LT-76299, Šiauliai
Mob. +37067316371
El. paštas: vytautas.joncas@teismas.lt         

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2022
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sekite mus