lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Už neteisėto atlygio reikalavimą ir ėmimą teks susimokėti

2019.06.10

2019 m. birželio 7 d. Marijampolės apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą ir paskelbė nuosprendį A. J., kuris pripažintas kaltu korupcijos byloje.

A. J., būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, dirbdamas gydytoju psichiatru, pareikalavo iš V. L. kyšio (50 eurų) už teisėtą veikimą, vykdant įgaliojimus – už tai, kad jis įvertintų V. L. motinos J. A. sveikatos būklę ir informuotų V. L. apie tolimesnius reikiamus veiksmus; tęsdamas nusikalstamą veiką, apžiūrėjęs pacientę J. A., įvertinęs jos sveikatos būklę, pakartotinai tiesiogiai pareikalavo iš V. L. 50 eurų dydžio kyšio už savo, kaip gydytojo, vizitą ir pacientės J. A. apžiūrą bei jos sveikatos būklės įvertinimą, ir, V. L. padavus jam 50 eurų, tiesiogiai priėmė iš jos 50 eurų dydžio kyšį už šį savo teisėtą veikimą, vykdant tarnybinius įgaliojimus; tęsdamas nusikalstamą veiką, tiesiogiai pareikalavo iš V. L., kad ši duotų jam 350 eurų dydžio kyšį, o pastarajai nurodžius, kad reikalaujamų pinigų neturi, pareikalavo duoti, jam 300 eurų dydžio kyšį už teisėtą jo veikimą, vykdant tarnybinius įgaliojimus – už tai, kad jis nustatytų V. L. motinos J. A. sveikatos diagnozę ir parengtų dokumentus, reikalingus J. A. specialiųjų poreikių nustatymui, ir savo darbą atliktų per įmanomai trumpesnį laiką; tęsdamas savo nusikalstamą veiką, pakartotinai pareikalavo iš V. L., kad ši duotų jam anksčiau reikalautą 300 eurų dydžio kyšį ir, pastarajai padavus jam 300 eurų, priėmė iš jos 300 eurų dydžio kyšį už teisėtą jo veikimą, vykdant tarnybinius įgaliojimus – už tai, kad jis nustatytų V. L. motinos J. A. sveikatos diagnozę ir parengtų dokumentus, reikalingus J. A. specialiųjų poreikių nustatymui, ir savo darbą atliktų per įmanomai trumpesnį laiką.

A. J. teisiamojo posėdžio metu prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Su šiuo jo prašymu prokuroras nesutiko. Teismas sprendė, kad nėra visų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygų, nes A. J. visiškai pripažino savo kaltę ir gailėjosi šią padaręs tik teisiamojo posėdžio metu, ikiteisminio tyrimo metu jis dėl nusikalstamos veikos davė neteisingus paaiškinimus, nepripažino, padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, kaltino V. L. provokacija. Be to, A. J, ikiteisminio tyrimo pareigūnams atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus nusikaltimo padarymo vietoje, stengėsi paslėpti, sunaikinti įkalčius (300 eurų).

Teismas taip pat sprendė, kad nėra visumos aplinkybių, leidžiančių manyti, kad, taikant A. J. atžvilgiu laidavimą, jis ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Tokią išvadą teismas padarė, atsižvelgdamas į tai, kad A. J. anksčiau buvo taikytas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutas, jis daug metų dirba gydytoju – valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, jis buvęs savivaldybės tarybos narys. Teismas nurodė, kad buvimas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu ir savivaldybės tarybos nariu suponavo elgtis nepriekaištingai, tačiau A. J. pasielgė priešingai.

Be to, pagal minėtas aplinkybes teismas sprendė, kad A. J. yra savarankiška, brandi asmenybė, kurios gyvenimiškų vertybių sistema, sugebėjimas kontroliuoti savo veiksmus, susilaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo yra susiformavusi. Todėl A. J. neatleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Teismas A. J. pripažino kaltu už kyšininkavimą ir nubaudė jį 360 MGL, kas sudaro 18 000 eurų, dydžio bauda, įpareigojant baudą sumokėti per 1 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Teismas taip pat nusprendė konfiskuoti iš A. J. nusikalstamu būdu gauto turto vertės pinigų sumą – 50 eurų ir atimti A. J. teisę 2 metus dirbti gydytoju psichiatru.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Raminta Liubinienė
Marijampolės apylinkės teismo teisėjo padėjėja
Tel. (8 343) 94090
El. p. raminta.liubiniene@teismas.lt
https://marijampoles.teismai.lt/

Įvykių ir renginių kalendorius

Spalis 2020
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2020.10.30  |  10:00

31 1

Naujienų prenumerata

Sekite mus