Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Bus renkama naujoji Teisėjų tarybos vadovybė

Bus renkama naujoji Teisėjų tarybos vadovybė
2022.11.09

Penktadienį Teisėjų taryba rinks naują vadovybę – lapkričio viduryje baigiasi dabartinės Teisėjų tarybos vadovybės kadencija.

Teisėjų tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių dvejiems metams iš Teisėjų tarybos narių renka slaptu balsavimu.  

Pastaruosius metus Teisėjų tarybai vadovavo laikinoji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė. Jos pavaduotojos pareigas ėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, o sekretoriaus – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas. 

Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą, ją sudaro 17 narių. Teisėjų taryba išrenkama 4 metams.

Teisėjų taryba motyvuotai pataria Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo iš pareigų, dėl teismų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų skyrimo ir atleidimo iš pareigų, taip pat motyvuotai pataria prezidentui dėl teisėjų skaičiaus teismuose nustatymo ar pakeitimo. Teisėjų taryba sudaro Pretendentų į teisėjus egzamino komisiją, tvirtina Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatus, egzamino programą, kt. Teisėjų tarybos nariai slaptu balsavimu renka ir skiria Teisėjų  etikos ir drausmės komisijos narius teisėjus, iš visų šios komisijos narių renka komisijos pirmininką ir šio įstatymo nustatytais pagrindais atšaukia juos iš pareigų, tvirtina Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatus, slaptu balsavimu renka Teisėjų  garbės teismo narius ir šio įstatymo nustatytais pagrindais atšaukia juos iš pareigų.

Primename, kad Teisėjų tarybos posėdis vyks lapkričio 11 nuo 10 val. Posėdį teisiogiai bus galima stebėti teismai.lt ir Lietuvos teismų Youtube paskyroje

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį. 

Kontaktai žiniasklaidai:
Nacionalinė teismų administracija
Komunikacijos skyrius
Tel. +370 652 85974
El. p. komunikacija@teismai.lt
www.teismai.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus