Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Dėl tinkamiausių pretendentų į apylinkių teismus

Dėl tinkamiausių pretendentų į apylinkių teismus
2022.06.10

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – PTAK) 2022 m. gegužės 30  d. posėdyje baigė atrankos į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėjų pareigas vykdymą ir šiandien skelbia išvadą dėl tinkamiausių pretendentų į minėtas pareigas.

Norą tapti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėjais buvo išreiškę 8 pretendentai.

PTAK tinkamiausia pripažino keturis: Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo padėjėją Justiną Stančikienę, persikelti pageidaujančias Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėjas Živilę Janavičienę ir Laimą Lubauskienę ir Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėją Astą Vailionienę. 

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – PTAK) 2022 m. gegužės 30  d. posėdyje baigė atrankos į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjų pareigas vykdymą ir šiandien skelbia išvadą dėl tinkamiausių pretendentų į minėtas pareigas.

Norą tapti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjais buvo išreiškę 5 pretendentai.

PTAK tinkamiausiais pripažino keturis: persikelti pageidaujančią Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėją Vilmą Rasčiuvienę, Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjo padėjėjas Laura Miniotienę ir Simoną Čėsnienę ir Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnįjį patarėją Donatą Dauginį.

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – PTAK) 2022 m. birželio 6  d. posėdyje baigė atrankos į Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjų pareigas vykdymą ir šiandien skelbia išvadą dėl tinkamiausių pretendentų į minėtas pareigas.

Norą tapti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjais buvo išreiškę 4 pretendentai.

PTAK įvertinusi pretendentus į Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjo pareigas nepripažino nei vieno pretendento kaip tinkamiausio ir vadovaudamasi Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekretu Nr. 1K-243, 24, 26 ir 28 punktais, nutarė siūlyti Respublikos Prezidentui svarstyti klausimą dėl galimybės skelbti naują atranką į Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjo pareigas.

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – PTAK) 2022 m. birželio 6  d. posėdyje baigė atrankos į Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjų pareigas vykdymą ir šiandien skelbia išvadą dėl tinkamiausių pretendentų į minėtas pareigas.

Norą tapti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjais buvo išreiškę 4 pretendentai.

PTAK įvertinusi pretendentus į Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjo pareigas nepripažino nei vieno pretendento kaip tinkamiausio ir vadovaudamasi Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekretu Nr. 1K-243, 24, 26 ir 28 punktais, nutarė siūlyti Respublikos Prezidentui svarstyti klausimą dėl galimybės skelbti naują atranką į Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjo pareigas.

PTAK sprendimus priima įvertinusi pretendentų turimas profesines žinias ir įgūdžius, duomenis apie pretendentų teisinio darbo stažą, kiekybinius ir kokybinius teisinės veiklos rodiklius, mokslinę ir pedagoginę veiklą, viešą informaciją apie pretendentus, juos charakterizuojančius dokumentus, motyvaciją užimti pareigas į kurias pretenduoja bei pokalbio metu pateiktus pretendentų atsakymus į PTAK narių klausimus.

Kurie iš atrankose dalyvavusių ir geriausiai įvertintų kandidatų bus paskirti į konkrečias pareigas, sprendžia Lietuvos Respublikos Prezidentas. Šalies vadovas teisėju gali paskirti bet kurį iš PTAK atrinktų pretendentų, taip pat galimas ir toks variantas, kai nepaskiriamas nė vienas atrinktas pretendentas. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos vertinimai Prezidento nesaisto.

Su PTAK išvadomis galite susipažinti Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/pretendentu-i-teisejus-atrankos-komisija/isvados/193/2020-03