Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės posėdis

2010.02.26

2010 m. kovo 4–5 d. Teisėjų tarybos narys, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius bei Teisėjų tarybos sekretorius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Artūras Drigotas dalyvaus Romoje (Italijoje) vyksiančiame Europos teismų tarybos tinklo (toliau – ETTT) darbo grupės „Teisėjų statusas“ posėdyje.

Posėdžio metu bus išsamiai pristatomos ir aptariamos teisėjų nepriklausomumo, imuniteto, socialinių garantijų, taip pat teisės laisvai vienytis profesiniu pagrindu aktualijos skirtingose Europos šalyse, dalinamasi valstybių patirtimi užtikrinant teisėjų atlyginimo ir teismų finansinio savarankiškumo garantijas, analizuojamas teisėjų atleidimo ir pašalinimo iš pareigų reglamentavimas valstybėse narėse.

ETTT – organizacija, jungianti ES valstybių nuo vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios nepriklausomas institucijas, atsakingas už paramą teismams įgyvendinant nepriklausomą teisingumą.

ETTT Generalinės asamblėjos metu buvo patvirtintos šios 2009–2010 m. darbo grupės: „Abipusis pasitikėjimas“, „Teisėjų etika“, „Teisėjų statusas“, „Visuomenės pasitikėjimas“, „Teisingumo kokybė ir teisė kreiptis į teismą“ ir dvi ekspertų darbo grupės.