lt
En

Teismų sistemos naujienos

Greičiau už Lietuvą bylas nagrinėja tik Liuksemburgo teismai

Greičiau už Lietuvą bylas nagrinėja tik Liuksemburgo teismai
2015.03.12

 

Europos Komisijos paskelbtoje Europos Sąjungos teisingumo rezultatų suvestinėje (angl. 2015 EU  Justice Scoreboard), kuriai duomenys buvo rinkti 2014 metais, nurodoma, kad nuo 2010 metų gaunamų bylų skaičius Lietuvos teismuose nuolat augo ir 2013 metais 100 gyventojų teko 10 bylų – Lietuva patenka į Europos Sąjungos (ES) valstybių dešimtuką, kuriose gauta daugiausia bylų.

Palyginus visas ES valstybes, nustatyta, kad civilines ginčo bylas Lietuvos teismai nagrinėjo itin sparčiai – Lietuva patenka į valstybių penketuką, kuriose šios bylos nagrinėjamos sparčiausiai. Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, vidutinė civilinių ginčo bylų nagrinėjimo pirmos instancijos teismuose trukmė Lietuvoje nesiekė 100 dienų. Greičiau tokios bylos buvo nagrinėjamos tik Liuksemburge.

„Nors Lietuva tebėra tarp pirmaujančių valstybių pagal bylų nagrinėjimo greitį, vertinant kitus duomenis matyti, kad Lietuvos teismai bylų gauna daugiau, negu spėja jų išnagrinėti, dėl to kyla pavojus, kad bylų nagrinėjimo trukmė gali pailgėti. Tai susiję su išsemtais žmogiškaisiais ir materialiais teismų sistemos resursais, augančiu žmonių noru spręsti ginčus teismuose,“ – vertindamas Europos Komisijos pateiktus duomenis teigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus.  

Ataskaitos duomenimis, kaip ir ankstesniais metais, Lietuva išlieka tarp valstybių, kuriose teismų sistemai skiriama mažiausiai lėšų (skaičiuojant eurais vienam gyventojui) – mažiau lėšų teismų sistemai skiriamų tik Bulgarijoje.

Ataskaitoje taip pat vertinamas informacijos apie teismų veiklą ir nagrinėjamas bylas pateikimas visuomenei. Lietuvoje šis procesas užtikrinamas bene geriausiai tarp ES valstybių – teismų sistema įdiegusi visas, Europos Komisijos nuomone būtinas, informavimo ir elektronines priemones (teismuose dirba atstovai bendravimui su žiniasklaida, viešai prieinami teismų posėdžių tvarkaraščiai ir įsiteisėję teismo sprendimai, kt.).

Su 2015 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė galima susipažinti čia.