lt
En

Teismų sistemos naujienos

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės sveikinimas Lietuvos teismams

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrės sveikinimas Lietuvos teismams
2020.12.30

Demokratija ir pagarba žmogaus teisėms neįsivaizduojama be profesionalios, nepriklausomos ir autoritetingos teisminės valdžios. Tik tokia teisminė valdžia gali veiksmingai užtikrinti Konstitucijos ir teisės viršenybę, užkirsti kelią piktnaudžiavimams kitų valdžių įgaliojimais. Teisės viršenybę giname puoselėdami
Lietuvą ir visą ES, kaip laisvės ir teisingumo erdvę visiems nepaisant skirtumų dėl tautybės, lyties, amžiaus, socialinės padėties, lytinės tapatybės ar orientacijos.

Vykdomoji ir teisminė valdžios yra atskiros ir turi tik joms būdingas konstitucines funkcijas, vis dėlto yra daug bendro: pagal Konstituciją visos valdžios įstaigos turi paklusti teisei ir tarnauti Lietuvos žmonėms. Matydama šį vertybinį mus jungiantį pagrindą, raginu drąsiai žvelgti į būsimus iššūkius ir juos spręsti kartu – konstruktyviai ir vaisingai bendradarbiaujant, kiekvienam pagal savo kompetenciją ir nesikišant į teisingumo vykdymą.

Naujoji Vyriausybė yra šalies atsinaujinimo veidas, ji turi pakankamai ryžto pagaliau išspręsti įsisenėjusias valstybės ir visuomenės problemas, žinoma, ir žmogaus teisių bei teisingumo srityse. Ypač negalime toleruoti įsišaknijusiais stereotipais grindžiamos diskriminacijos. Siekdami pažangos šioje srityje turime kartu stengtis, kad teismų veikla būtų atvira, skaidri ir suprantamesnė žmonėms, kad teisingumo vykdymo kokybės neužgožtų vien tik nagrinėjamų bylų skaičius ir greitis, o teisėjų bendruomenės savivalda realiai garantuotų teismų nepriklausomumą kartu neužsidarydama nuo visuomenės. Turime būti vienodai nepakantūs korupcijos apraiškoms ir šiurkščiam etikos normų nepaisymui, kad ir kas tokius pažeidimus padarytų – teisėjas, politikas, valstybės tarnautojas ar pareigūnas.

Teisingumo ministerija yra pasirengusi būti pokyčių šiomis kryptimis iniciatore ir rėmėja. Čia Jūs turėsite patikimą sąjungininkę.

Linkiu, kad kiekvienas Jūsų rastų gilią ir visuomenės lūkesčius atliepiančią prasmę savo veikloje.

Evelina Dobrovolska, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė

Daugiau sveikinimų teismų bendruomenei rasite naujajame žurnale TEISMAI.LT

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus