lt
En

Teismų sistemos naujienos

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui – 20 metų!

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui – 20 metų!
2021.01.04

2021 metai – jubiliejiniai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) veiklos metai. Įkurtas ir 2001 m. sausio 1 dieną pradėjęs veiklą kaip apeliacinė ir galutinė instancija, vykdanti teisingumą administracinėse bylose, LVAT šiais metais mini 20 metų teismo veiklos sukaktį.

„Per šiuos du dešimtmečius administracinė justicija tvirtai atsistojo ant kojų. O tai suponuoja institucines ir teisines prielaidas efektyviam asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimui. Esame sėkmės kelyje!“ – sveikindamas teismo kolektyvą ir visą teisininkų bendruomenę, kalbėjo LVAT pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Savarankiška administracinių teismų sistema buvo sukurta 1999 metais, o galutinai administracinės justicijos institucinė reforma Lietuvoje buvo užbaigta 2001 m sausio 1 d., 2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymu įsteigus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Dvipakopė administracinių aktų teisminės kontrolės sistema – pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos administracinių teismų sistema Lietuvoje – nuolat augo ir tobulėjo. Greta nacionalinės administracinės justicijos, nuo 2004 m. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, administracinėje jurisprudencijoje buvo pradėta taikyti Europos Sąjungos teisė bei tarptautiniai teisės aktai, užtikrinantys teisę į veiksmingą teisminę gynybą, kylančią iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, įtvirtinantys asmens teises ir laisves administraciniuose teisiniuose santykiuose.

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme darbą 2001 metų sausio 1 d. pradėjo 7 teisėjai, o šiuo metu LVAT dirba 19 teisėjų. Dar 2 teisėjai bus paskirti pasibaigus šiuo metu vykstančiai atrankai į laisvas teisėjų vietas. Teisėjams vykdyti teisingumą padeda 70 teismo darbuotojų. Daugiau informacijos apie teismo veiklą ir istoriją galite rasti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt.

20 metų teismas, vykdydamas nuoseklų dialogą su instituciniais partneriais, mokslo įstaigomis ir plačiąja visuomene, gerino bei toliau siekia efektyvinti teismo veiklos rodiklius. Dėkojame visiems už bendradarbiavimą ir gaunamus sveikinimus! Šiuos metus teismas ketina paminėti jubiliejiniu 20-mečio leidiniu. Taip pat planuojama surengti mokslinę tarptautinę konferenciją, apie kurią teismas visuomenę informuos atskirai.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo>
Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 268 5583, 8 65 522 506
el. paštas n.lukoseviciene@lvat.lt
https://www.lvat.lt/

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus