lt
En

Teismų sistemos naujienos

Programa „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ įgauna pagreitį

2011.11.05

Nacionalinės teismų administracijos (NTA), Teisėjų tarybos ir Norvegijos teismų administracijos atstovai sutarė stiprinti teismų sistemos ir NTA darbuotojų gebėjimus, gerinti saugumą teismuose ir aukų teisių užtikrinimą, modernizuoti teismų informacines sistemas. Bus pradėta įgyvendinti programa „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“.

Planuojama, kad, įgyvendinant programą, Lietuvos teismų sistemos darbuotojai turėtų tobulintis teismų sistemos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, teismų sistemos valdymo tobulinimo (įskaitant strateginio planavimo, modernių vadybos principų ir metodų teismuose taikymą), tinkamo elgesio su proceso dalyviais, teisminės mediacijos ir kt. srityse.

„Džiaugiamės galėdami pasinaudoti kolegų iš Norvegijos patirtimi. Dalijimasis gerąja praktika visuomet duoda puikių rezultatų. Į mūsų rengiamą programą bus įtrauktos priemonės ir iniciatyvos, padėsiančios tobulinti teisėjų bei teismų darbuotojų kvalifikaciją, gerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir užtikrinti ne tik fizinį, bet ir emocinį asmenų saugumą teismuose“, – po programos projekto aptarimo kalbėjo NTA Tarptautinių santykių skyriaus vedėja Monika Vyšniauskienė.

Dalį programos lėšų ketinama skirti liudytojų bei nukentėjusiųjų paramos ir psichologinio saugumo mechanizmui kurti. Programos metu numatoma parengti saugumo teismuose užtikrinimo principus bei įdiegti praėjimo ir apsaugos kontrolės sistemą, teismus aprūpinant reikiama technine įranga.

Modernizuojant teismų informacines sistemas, teismų informacinę sistemą planuojama integruoti su kitų institucijų, pavyzdžiui, prokuratūros, antstolių, policijos informacinėmis sistemomis. Ketinama teismų sales aprūpinti šiuolaikine garso įrašymo, saugojimo, atkūrimo ir archyvavimo įranga, įdiegti mobiliąsias technologijas, „barcode“ palaikymą, struktūrizuoti teismuose formuojamus dokumentus bei esamus procesus.

Programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ pasiūlymą planuojama baigti rengti ir Norvegijai pateikti tvirtinti 2011 m. pabaigoje–2012 m. pradžioje. Programos įgyvendinimas bus finansuojamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.