lt
En

Teismų sistemos naujienos

Skelbiama atranka Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo vietai užimti

2013.03.14

Remiantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, teisėjus nuo kiekvienos valstybės renka Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja dalyvaujančių narių balsų dauguma iš trijų kandidatų sąrašo, kurį pateikia atitinkama valstybė. Valstybės teikiami kandidatai į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjus turi atitikti visus jiems keliamus reikalavimus, tai yra, būti aukštos moralės, turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai mokėti vieną iš Europos Tarybos oficialių kalbų (anglų arba prancūzų) ir kt.

Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė pretendentų į EŽTT teisėjus atrankai organizuoti, teisingumo ministras paskirtas šios grupės pirmininku. Darbo grupės nariais yra paskirti Seimo, Respublikos Prezidentės, Ministro Pirmininko, Užsienio reikalų ministerijos ir Teisėjų tarybos atstovai.

Darbo grupė, gavusi ir apsvarsčiusi galimų kandidatų pateiktus dokumentus, pateiks Ministrui Pirmininkui reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą, rekomenduodama tris kandidatūras. Ministras Pirmininkas, įvertinęs darbo grupės rekomendacijas, kandidatų sąrašą teiks Respublikos Prezidentei, rekomenduodamas iš jų tris pateikti Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai. Respublikos Prezidentė, įvertinusi Ministro Pirmininko siūlomus kandidatus, dekretu teiks tris Lietuvos Respublikos kandidatus iš pateikto sąrašo į EŽTT teisėjo nuo Lietuvos Respublikos pareigas.

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2013 m. kovo 17 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje (t.y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ir motyvacinį laišką). Dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai elektroniniu paštu atranka@tm.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09.

Išsamesnę informaciją apie atranką galima rasti Teisingumo ministerijos internetinėje svetainėje.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus