Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

TEDK: teisėja turėjo elgtis santūriau, dalykiškiau, korektiškiau

TEDK: teisėja turėjo elgtis santūriau, dalykiškiau, korektiškiau
2022.06.14

Šiandien, birželio 14 d., Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK, Komisija) atsisakė iškelti drausmės bylą Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai Irenai Bielskytei: padaryta išvada, kad apsvarstymas Komisijoje yra pakankamas poveikis teisėjai ir drausmės byla jai nekeliama.

Įvertinusi gautame pareiškime iškelti bylą pateiktus duomenis ir perklausiusi pareiškime minėto teismo posėdžio garso įrašą, Komisija teisėjos veiksmus vertina „kaip nederančius teisėjui, tačiau taip pat atsižvelgia į tai, kad teisėja pripažįsta pažeidimus, nuoširdžiai gailisi dėl netinkamo elgesio teismo posėdžio metu, žada jį keisti ir ateityje laikytis Teisėjų etikos principų“. TEDK sprendime taip pat paminėta, kad teisėja yra nusišalinusi nuo nagrinėjimo bylos, kurios posėdis analizuotas Komisijoje.

Komisija pastebi, kad „teisėjos elgesys ir viešai teismo posėdyje išsakytos replikos yra nesuderinamos su teisėjams keliamais etikos reikalavimais“. TEDK nariai teisėjos elgesyje ir retorikoje taip pat įžvelgia Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų pagarbos žmogui, teisingumo ir nešališkumo bei pavyzdingumo principų reikalavimų pažeidimų. Dėl šios priežasties Komisija savo sprendime teisėjai teikia rekomendaciją „ateityje teismo posėdžio metu elgtis ir kalbėti taip, kad būtų išsaugotas geras teisėjo vardas ir nepakenkta teismo autoritetui. Teisėja turėtų vengti nekorektiškų replikų, susilaikyti nuo proceso dalyvių moralizavimo, kritikos bei vengti situacijų, kurios galėtų sukelti įtarimą dėl teisėjo palankumo arba šališkumo“. TEDK pabrėžia, kad nagrinėtu atveju teisėja „turėjo elgtis santūriau, dalykiškiau, korektiškiau, taip pat atsakingiau vertinti savo pasisakymų reikšmę ir toną“.

Šis TEDK sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Jį ir kitus TEDK sprendimus galima rasti ČIA.

Įdomu

Per metus TEDK gauna daugiau kaip 200 teikimų, pareiškimų, prašymų, skundų bei kitų dokumentų: 2021 m. gauta 237, 2020 m. – 213, 2019 m. – 258, o 2018 m. – net 314 įvairių dokumentų.

Didžioji dalis gaunamų teikimų nėra nagrinėjami Komisijos posėdžiuose, nes juose iš esmės prašoma revizuoti teismų sprendimus ar įvertinti teisėjo procesinius veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo aspektais, t. y. jie susiję su teismo procesine veikla, o ne teisėjo etika.

Dažnai skundai neatitinka Komisijos nuostatose keliamų reikalavimų – yra nemotyvuoti, deklaratyvaus pobūdžio bei turintys kitų trūkumų (teikiami pakartotinai, tinkamai nepasirašyti, surašyti nevalstybine kalba ir pan.), todėl net apie 70 proc. iš jų tenka atmesti, jie nenagrinėjami: 2021 m. atmesta beveik 70 proc. skundų (162 iš 237), 2020 m. atmesti 146 skundai, 2019 m. – 183, o 2018 m. – 191.

TEDK svarstytų skundų rezultatai

Rezultatas

2018 m.

2019 m.

2020[1] m.

2021 m.

Iškelta drausmės byla

2

1

2

4

Apsiribota svarstymu (drausmės byla neiškelta)

5

8

2

3

Drausmės byla neiškelta nenustačius drausminės atsakomybės pagrindų požymių

8

2

2

2

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Nacionalinė teismų administracija
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 647 17517
El. p. komunikacija@teismai.lt
www.teismai.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

 

[1] 2020 m. nepaminėtas 1 atvejis, kai drausmės bylos svarstymo procedūra nutraukta nelikus drausmės atsakomybės subjekto.