lt
En

Teismų sistemos naujienos

Teisėjų garbės teismas pripažino teisėją E. Žironą pažeidus Teisėjų etikos kodeksą

Teisėjų garbės teismas pripažino teisėją E. Žironą pažeidus Teisėjų etikos kodeksą
2015.10.05

Teisėjų garbės teismas (toliau – TGT) paskelbė sprendimą Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Egidijaus Žirono drausmės byloje. TGT nusprendė, kad E. Žironas savo elgesiu pažeidė Teisėjų etikos kodekso kodeksą, pagal kurį teisėjas turi vengti veiklos, kuri gali sukelti interesų konfliktą. Drausmės bylos dalį dėl Teisėjų etikos kodekse įtvirtinto pareigingumo principo reikalavimų nesilaikymo TGT nusprendė nutraukti.

TGT padarė išvadą, kad teisėjų drausminės atsakomybės tikslai šioje drausmės byloje jau pasiekti, todėl teisėjui drausminė nuobauda neskirta ir apsiribota tik drausmės bylos svarstymu posėdyje. Teisėjų garbės teismo sprendimas per dešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Kitos Teisėjų garbės teismo taikomos drausmės priemonės, išnagrinėjus drausmės bylą: drausmės bylos nutraukimas, neradus drausminės atsakomybės pagrindo; drausmės bylos nutraukimas, jei praleistas terminas šiai bylai iškelti; drausminės nuobaudos paskyrimas.

Šių metų pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusi publikacija apie teisėjų organizuotą vakarienę sukėlė diskusijas dėl teisėjų dalyvavusių vakarienėje viešųjų ir privačių interesų derinimo. Teisėjų tarybos sudaryta speciali komisija nustatė, kad vakarienę organizavo tuometinis Lietuvos apeliacinio teismo kancleris Juozas Akstinas su tuometinio teismo pirmininko E. Žirono žinia ir pritarimu.

Įvertinusi visas aplinkybes, Teisėjų etikos ir drausmės komisija konstatavo, kad E. Žironas, dalyvavo vakarienėje, už kurią sumokėjo kancleris, t. y. priėmė dovaną iš tiesiogiai jam pavaldaus darbuotojo, tuo sudarydamas galimybę kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktui. Taip pat drausmės byla teisėjui E. Žironui buvo iškelta ir dėl to, kad jis nesilaikė pareigingumo principo reikalavimų, nes nesiėmė jokių priemonių spręsti atsiskaitymo už vakarienę problemos.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus