Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Teisėjų padėjėjai kelia kvalifikaciją

2010.03.26

Š. m. kovo 26 d. Nacionalinėje teismų administracijoje vyko teisėjų padėjėjų mokymai temomis „Civilinė teisė ir civilinis procesas“ ir „Asmens duomenų apsauga“. Mokymus vedė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius ir Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja Daiva Paulikienė.

Daugiau nei šimtas seminaro dalyvių gilinosi į civilinių ir komercinių bylų, turinčių tarptautinių elementų požymių, nagrinėjimą bei teisinę pagalbą civilinėse bylose su tarptautiniu elementu. Taip pat buvo aptarti ir kiti klausimai: asmens duomenų apsaugos teisinis reglamentavimas, numatoma atsakomybė už duomenų apsaugos pažeidimus.

Tai jau tretieji teisėjų padėjėjų mokymai šiais metais iš seminarų ciklo, skirto teisėjų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimui. Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 1 d., įvyks mokymai temomis „Žiniasklaidos teisė“ ir „Ūkiniai nusikaltimai“. Mokymus organizuoja Nacionalinė teismų administracija, Teisėjų padėjėjų asociacija ir Teisingumo ministerijos Mokymo centras.