Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Teismo įkūrimo 100-mečiui pasodintas taiką simbolizuojantis ąžuoliukas

Teismo įkūrimo 100-mečiui pasodintas taiką simbolizuojantis ąžuoliukas
2022.10.03

Penktadienį Šiaulių apygardos teisme įvyko konferencija „Šiaulių apygardos teismui 100 metų“, skirta teismo įkūrimo 100-mečiui paminėti. P. Bugailiškio teismo posėdžių salėje vykusiame minėjime pranešimus skaitė Šiaulių Aušros muziejaus Šiaulių istorijos ekspozicijų skyriaus vedėja daktarė Gabrielė Jasiūnienė  ir kadenciją baigęs teisėjas  Alfredas Vilbikas. Renginį vedė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkė, prof. dr., Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo kadenciją baigusi teisėja Danutė Jočienė. Iškilmingo minėjimo pabaigoje prie teismo rūmų pasodintas taiką simbolizuojantis ąžuoliukas.

Sveikindamas konferencijos dalyvius teismo pirmininkas Gražvydas Poškus pabrėžė, kad Šiaulių apygardos teismas gali didžiuotis ne tik savo turtinga praeitimi. Anot jo, teismo istorija kasdien rašoma čia triūsiančių tikrų savo profesijos žinovų, kūrybingų kolegų nuoširdžiu darbu. Tylos minute prisiminti, pagerbti ir tie žmonės, kurie savo profesinį kelią ėjo čia ir mus jau paliko, paliko savo patirtį, žinias ir didį atminimą. Tačiau, kaip pabrėžė teismo vadovas, pasaulis tuo ir nuostabus, kad geri darbai visada turi savo pasekėjus, be kurių šiandien negalėtume teigti, kad esame įsikūrę tikruose teismo rūmuose. Savo žodį tarė ir dabar jau buvusieji teismo vadovai – teisėjas Boleslovas Kalainis, kadenciją baigęs teisėjas Vytautas Kursevičius. 

Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė savo sveikinime pažymėjo neabejojanti, kad pagrindinė teismo veikla – teisingumo siekis – išliks ir būsimus šimtus metų. Ji palinkėjo stiprybės ir drąsos ieškant teisingumo – ne formalaus, o tokio, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija – išsamiai argumentuoto, kiekvienu atveju užtikrinančio teisės viršenybę, konstitucinių vertybių apsaugą, bei pusiausvyrą ir kartu stiprinančio pasitikėjimą teise ir valstybe kaip bendru visuomenės gėriu. Jai antrino ir kolega – konferencijoje dalyvavęs Konstitucinio Teismo teisėjas Gintaras Goda. 

Dr. G. Jasiliūnienė pranešime „Antspaudas – dokumento teisėtumo ženklas LDK bajorų kultūroje XV-XVIII amžiuje” vaizdingai papasakojo apie antspaudo reikšmę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, teisėjas-emeritas A. Vilbikas savo pranešime Šiaulių apygardos teismo šimtmečio istorija” plačiau papasakojo apie įdomiausius Šiaulių apygardos teismo kūrimosi momentus.

Renginio organizatoriai padėkojo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriui Broniui Maskuliūnui, bei Šiaulių Aušros muziejaus direktoriui Raimundui Balzai už glaudų bendradarbiavimą ir pagalbą Šiaulių apygardos teismui organizuojant šią konferenciją.

Iškilmingo minėjimo pabaigoje renginio dalyviai prie teismo rūmų pasodino taiką simbolizuojantį ąžuoliuką. Medelį teismui padovanojo gerai žinoma šiaulietė, sodininkė Bronė Gricienė. Moters sode auga keli šimtai tokių ąžuoliukų, kurie, anot šiaulietės, yra nuo labai seno ąžuolo, esančio Nečionėlių kaime, Pasvalio rajone. Lietuvių ir lenkų karo prieš švedus (1600–1629 m.), pasibaigusio paliaubomis, vardan taikos buvo pasodinti ąžuolai, dabar iš jų likęs tik vienas. Šventės dalyviai neabejojo, kad nuo šiol teismo kieme augantis lietuvių pamėgtas medis suteiks energijos, išminties bei ryžto ir  teisminės mediacijos dalyviams – ginčą pabaigti taikiai.

Pirmą kartą Šiaulių apygardos teismas atkurtas 1922 m. sausį Seimo priimtu įsteigimo įstatymu, kuris įsigaliojo nuo šio įstatymo paskelbimo spaudoje dienos – 1922 m. vasario 22 d. Realiai teismas pradėjo funkcionuoti tų pačių metų rugsėjį, kai buvo baigtos visos organizacinės procedūros. Tačiau pirmą kartą Šiaulių teismo apygarda (tuomet vadinta teismų reparticija) įkurta dar 1775 m. Abiejų Tautų Respublikos Seimo priimtu įstatymu ir dirbo iki 1795 m. įvykusios Rusijos okupacijos.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Vytautas Jončas
Šiaulių apygardos teismo
pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Dvaro g. 83, LT-76299, Šiauliai
Mob. +37067316371
El. paštas: vytautas.joncas@teismas.lt  

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus