lt
En

Teismų sistemos naujienos

Vyriausybė pritarė naujai teisėjų atlyginimų skaičiavimo tvarkai

2011.09.01

Vyriausybė pritarė siūlymui keisti bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, kuri nustatyta Teisėjų atlyginimų įstatyme. Būtinybė keisti esamą tvarką iškilo po to, kai Konstitucinis Teismas (KT) pripažino ją esant antikonstitucine.

Šiuo metu Teisėjų darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos bei priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Taip pat metų gale mokama ne didesnė kaip pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. Pasak KT, tokia nuostata nepagrįstai ribojama teisėjų teisė gauti teisingą atlyginimą už viršvalandinį darbą, taip pat už darbą švenčių ir poilsio dienomis.

Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams bus taikoma analogiška apmokėjimo už papildomai dirbtą laiką tvarka, kaip nustatyta Valstybės tarnybos įstatyme bei Darbo kodekse. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis būtų apmokama dvigubai, už nakties bei viršvalandinį darbą – 50 procentų daugiau, o už budėjimus apmokama kaip už viršvalandinį darbą arba laikas pridedamas prie atostogų.

Priėmus šiuos pakeitimus, papildomų lėšų iš valstybės biudžeto nebus skiriama. Teismų vadovai turės organizuoti teismų darbą taip, kad teisėjų atlyginimams nustatyti asignavimai būtų naudojami racionaliai. Šiems pakeitimams dar turi pritarti Seimas ir Prezidentė.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus