lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Perkačiosios organizacijos statusą turinti UAB “LITEXPO” pažeidė viešųjų pirkimo reikalavimus

2016.03.31

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiandien konstatavo, kad uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ (toliau – LITEXPO) yra pripažintinas perkančiosios organizacijos statusas, todėl pirkimo konkursus ši privalo organizuoti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

Atsižvelgdamas į ES Teisingumo Teismo išaiškinimus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad nepaisant to, jog didžioji LITEXPO veiklos dalis yra grynai komercinė, nešanti pelną, kasatorei pripažintinas perkančiosios organizacijos statusas, nes dalis jos veiklos yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio.

Bylą nagrinėjusių teisėjų vertinimu, parodų ir kongresų centras vykdo veiklą susijusią su viešuoju interesu. „Vien tai, jog LITEXPO patalpos be atviro konkurso, o centrinės valdžios sprendimu buvo naudojamos Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiams, yra pakankama, kad būtų pripažinta, jog LITEXPO veiklos dalis susijusi su viešojo intereso, kuris nėra komercinio ar pramoninio pobūdžio, tenkinimu“, - paskelbtoje nutartyje pažymėjo LAT.

Kasacinėje byloje dėl konkurso, perkant reklamos ir komunikacijos paslaugas, organizavimo, Teismas atmetė LITEXPO argumentus, jog ji veikia kaip išimtinai  komercinis ūkio subjektas,  todėl konkurso taisykles neprieštaraujančias Lietuvos įstatymams nustato pati.

Bylą nagrinėdamas kasacinis teismas priėjo prie išvados, kad įmonei, kuri yra kontroliuojama valstybės ir 98,77 proc. jos akcijų priklauso valstybei (Ūkio ministerijai), valstybė turi galimybę teisės aktais daryti įtaką LITEXPO veiklai, nustatydama konkrečias veiklas, kurios skirtos specialiai viešiesiems interesams. Toks glaudus  LITEXPO ir  valstybės priklausomybės ryšys, anot LAT, suponuoja išvadą, kad kasatorė yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vertindamas 2015 metais parodų ir kongresų centro „Litexpo“ organizuotą konkursą, komunikacijos ir reklamos paslaugoms pirkti, pabrėžė, kad pagrindinis atsakovės pažeidimas – ne sprendimas nustatyti atitinkamas Konkurso sąlygas, o LITEXPO veiksmai inicijuojant Konkursą, jį paskelbiant.

„Iš sutarties matyti, kad pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertę, todėl apie Konkursą turėjo būti paskelbta laikantis tarptautiniams pirkimams taikomų skelbimo taisyklių. Pagal atsakovės Pirkimų taisyklių nuostatas skelbimas apie pirkimą yra publikuojamas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvoje, ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą, o pirkimų vertė yra didesnė už mažos vertės pirkimų verčių ribas“, - atkreipė dėmesį LAT.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje aiškiai pabrėžiama, kad  pirkimo laimėtojas turi būti išrenkamas laikantis pirkimo paskelbimo tvarkos, įtvirtintos įstatyme, nes priešingu atveju šiurkščiai pažeidžiamos VPĮ nuostatos, neužtikrinama tiekėjų konkurencija.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio  teismo  pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį  Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remiantis procesą reglamentuojantiems įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. e3K-3-175-415915 /2016). Cituojant  arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
tel. (85) 262 7871, trumpasis tel. 471 (Teismo tinkle)
mob.tel. +370 685 84 863

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus