Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl pastato Perkūno al. 11, Kaune griovimo darbų liko nepakeistas

2021.09.30

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose 2021 m. vasario 23 d. išnagrinėta administracinė byla pagal pareiškėjo A. D. skundą atsakovui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui dėl 2020 m. spalio 15 d. reikalavimo panaikinimo. Atsakovas pareiškėjui buvo pateikęs reikalavimus: 1) nedelsiant nevykdyti namo griovimo darbų; 2) iki 2020 m. spalio 20 d. uždengti griovimo metu apgadintą pastato dalį ir taip apsaugoti pastatą nuo neigiamo atmosferos poveikio; 3) iki 2020 m. spalio 20 d. uždengti namo atviras langų ir durų angas ir taip apsaugoti pastatą nuo neigiamo atmosferos poveikio ir nuo galimybės į jį patekti pašaliniams asmenims.

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija 2021 m. vasario 23 d. sprendime nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridiniai faktai, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis pastatas Perkūno al. 11, Kaune yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus specialistui patikrinus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi miesto istorinėje dalyje nustatyta, kad nusižengiant Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams, savavališkai 2020 m. spalio mėnesį buvo vykdomi pastato – gyvenamojo namo griovimo darbai. Dėl to pareiškėjui buvo pateikti šioje administracinėje byloje ginčijami reikalavimai. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjo siekiamas nugriauti pastatas pagrįstai vertinamas kaip kultūros paveldo statinys, kuriam taikoma apsauga. Tokiu atveju ginčo pastato savavališkas griovimas pažeidė Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nustatantį, kad kultūros paveldo tvarkyba atliekama pagal nustatytus paveldėsaugos reikalavimus, todėl atsakovas teisėtai ir pagrįstai surašė pareiškėjo ginčijamą reikalavimą.

Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šio teismo teisėjų kolegija 2021 m. rugsėjo 29 d. priimtoje nutartyje nurodė, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nors ginčo pastatas nėra įregistruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į kultūros paveldo vietovės – Kauno Žaliakalnio 1- oji teritoriją ir pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. T-444 patvirtintą Specialųjį planą yra pažymėtas kaip vertingas pastatas, o atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą ir teismų praktiką, pareiškėjo siekiamas nugriauti pastatas pagrįstai atsakovo vertintinas kaip kultūros paveldo statinys, kuriam taikoma apsauga. Šiame kontekste kaip nepagrįsti atmestini pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, jog nenustatytas Statinio paveldosauginis reikšmingumas ir nėra registruotos šio pastato vertingosios savybės. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas žinojo, jog namas Perkūno al. 11, Kaune, turi vertingųjų savybių ir yra saugomas. A. D. dėl leidimo nugriauti šį pastatą dar 2015 m. su prašymu kreipėsi į Departamento Kauno skyrių, kuris 2015 m. spalio 7 d. sprendimu informavo pareiškėją, kad pastatas negali būti griaunamas. Taip pat apie tai, kad namas Perkūno al. 11, Kaune, negali būti griaunamas A. D. buvo paaiškinta ir Departamento Kauno skyriuje 2020 m. spalio 15 d. vykusio susitikimo/pasitarimo metu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 29 d. nutartis yra neskundžiama.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Gruodis 2021
P A T K P Š S
29 30 1 2 3

2021.12.03  |  09:00

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus