lt
En

Infrastruktūros projektai

TAURAGĖS  APYLINKĖS TEISMO ŠILUTĖS RŪMŲ PASTATO ŠILUTĖJE, LIETUVININKŲ G. 11, REKONSTRAVIMAS

1. Projekto pavadinimas:

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 11, rekonstravimas.

2. Projekto tikslas:

Sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam teismo funkcijų vykdymui, užtikrinus trūkstamų tarnybinių, viešųjų ir pagalbinių patalpų plotą rekonstruojant teismui priklausantį pastatą Lietuvininkų g. 11, Šilutėje.

3. Planuojami projekto rezultatai:

Rekonstruotame 1188,74 kv. m ploto pastate perkelta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų veikla. Numatoma, pastate įrengti ne mažiau kaip 36 darbo vietas teisėjams ir teismo darbuotojams, 5 posėdžių sales, patogią interesantų aptarnavimo zoną „vieno langelio“ principu bei, siekiant padidinti saugumą, atskirti viešąsias, administracines ir specialiosios paskirties patalpas.

4. Projekto vertė:

Planuojamas biudžetas pastato rekonstrukcijai, projektavimo ir kitoms inžinerinėms paslaugoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti – 2 226 tūkst. eurų.

5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2016 – 2021 m.

6. Projekto eigos būsena:

Vykdomi statybos rangos darbai, baigiamasis statybos darbų etapas.

7. Kita informacija:

Projektas finansuojamas valstybės investicijų projektams skirtomis lėšomis.

8. Vaizdinė medžiaga:

 

VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO UKMERGĖS RŪMŲ PASTATO UKMERGĖJE, DELTUVOS G. 17A, STATYBA

1. Projekto pavadinimas:

Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba.

2. Projekto tikslas:

Užtikrinti kokybiškų teismo paslaugų teikimą teismo proceso dalyviams ir visuomenės atstovams ir sukurti tinkamas darbo sąlygas Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjams, teismo darbuotojams, įrengiant naują teismo pastatą.

3. Planuojami projekto rezultatai:

Numatoma pastatyti naują apie 1200 kv. m ploto teismo pastatą, kuriame bus įrengta ne mažiau kaip 31 darbo vieta teisėjams ir teismo darbuotojams, 3 teismo posėdžių salės ir kitos patalpos būtinos teismo veiklai vykdyti. Visas teismo pastatas, siekiant padidinti lankytojų bei teismo darbuotojų saugumą, bus suskirstytas į viešųjų, administracinių ir specialiųjų paskirčių zonas, kurios užtikrins, kad į baudžiamųjų bylų sales teisėjai, konvojuojami asmenys ir kiti proceso dalyviai pasieks skirtingais keliais.

4. Projekto vertė:

2 466 tūkst. eurų pastato statybą, projektavimo ir kitoms inžinerinėms paslaugoms bei ilgalaikiam turtui įsigyti.

5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2013 – 2021 m.

6. Projekto eigos būsena:

Vykdomi statybos rangos darbai – baigiamasis statybos darbų etapas.

7. Kita informacija:

Projektas finansuojamas valstybės investicijų projektams skirtomis lėšomis. Projekto poreikis kilo 2012 m., kai Ukmergės rajono apylinkės teismo pastate buvo aptiktas didelis kiekis nuodingos medžiagos – gyvsidabrio. Vilniaus visuomenės sveikatos centras rekomendavus teismą į kitas patalpas, teismas nuo 2013 m. savo veiklą vykdo Ukmergės rajono policijos komisariato patalpose, kurios šiuo metu tik minimaliai pritaikytos teismo darbui.

8. Vaizdinė medžiaga:

 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO ATNAUJINIMO PROJEKTAS
VILNIAUS MIESTE VEIKIANČIŲ TEISMŲ PASTATO VILNIUJE, ŠEIMYNIŠKIŲ G. 28, STATYBA

1. Projekto pavadinimas:

Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba.

2. Projekto tikslas:

Sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam Vilniaus apygardos teismo, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rūmų ir Nacionalinės teismų administracijos funkcijų vykdymui, užtikrinus trūkstamų tarnybinių, viešųjų ir pagalbinių patalpų plotą naujame pastate Šeimyniškių g. 28, Vilniuje.

3. Planuojami projekto rezultatai:

Pastatytas naujas, modernus, daugiau kaip 21 tūkst. kv. m bendro ploto teismų administracinis pastatas, kuriame savo funkcijas kokybiškai galėtų vykdyti Vilniaus apygardos teismas, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rūmai, Nacionalinė teismų administracija,Teisėjų taryba ir kitos teismų savivaldos institucijos. Numatoma naujame pastate įrengti 428 darbo vietas institucijų personalui, 25 teismo posėdžių sales, patogią interesantų aptarnavimo zoną bei sukurti saugią aplinką teismo posėdžių dalyviams, kad teismo proceso dalyviai susitiktų tik teismo posėdžių salėje. Šalia teismo pastato numatoma sukurti viešąją erdvę prieinamą visiems Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams.

4. Projekto vertė:

Planuojama projekto vertė – 45 705 415 eurų.

5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2021 – 2024 m.

6. Projekto eigos būsena:

Valstybės įmonės Turto bankas valdyba 2021 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. SK2-7 „Dėl pritarimo atnaujinimo projektui „Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba“ pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ siūlymą pritarti Atnaujinimo projektui.

2021 m. II ketv. vykdomos Atnaujinimo projekto svarstymo bei tvirtinimo procedūros.

7. Kita informacija:

Atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyviai: valstybės įmonė Turto bankas, Nacionalinė teismų administracija, Vilniaus apygardos teismas, Vilniaus regiono apylinkės teismas.

Numatyti šie Atnaujinimo projekto įgyvendinimo (statant naują administracinės paskirties pastatą) finansavimo šaltiniai: centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo lėšos, lėšos už parduotą valstybės nekilnojamąjį turtą ir skolintos lėšos.

8. Vaizdinė medžiaga:

 

UTENOS APYLINKĖS TEISMO UTENOS RŪMŲ PASTATO J. BASANAVIČIAUS G. 65, UTENOJE, REMONTAS

1. Projekto pavadinimas:

Esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas – Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontas.

2. Projekto tikslas:

Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas teismo darbuotojams bei kokybišką aplinką teismo lankytojams, pritaikyti pastatą judėjimo negalią turintiems asmenims, atliekant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų vidaus patalpų remonto ir rekonstrukcijos darbus.

3. Planuojami projekto rezultatai:

Atlikus remonto darbus teismo pastate J. Basanavičiaus g. 65, Utenoje, bus užtikrintos tinkamos darbuotojų darbo bei kitų procesų dalyvių sąlygos, teismo pastatas bus pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims, sumažės pastato eksploatacijos sąnaudos.

4. Projekto vertė:

Apie 190 tūkst. eurų.

5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2021 m.

6. Projekto eigos būsena:

Vykdoma projekto ekspertizė.

7. Kita informacija:

Projektas vykdomas Nacionalinė teismų administracijos valdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ lėšomis skirtomis teismų pastatų ir inžinerinių sistemų remontams organizuoti.

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus