Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Regionų administracinis teismas atmetė Adolfo Kaminsko skundą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo

2024.06.12

Regionų administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, birželio 12 d. sprendimu konstatavo, kad ginčijamo įsakymo dalis, kuria nuspręsta, kad pareiškėjas Adolfas Kaminskas neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, yra teisėta ir pagrįsta.

Adolfas Kaminskas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti vidaus reikalų ministro įsakymo dalį, kuria jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijęs kitos valstybės pilietybę. Pareiškėjas mano, kad ši įsakymo dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidžiant procedūrinius reikalavimus.

Teismas nurodė, kad Pilietybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1–5, 7, 9 ir 11 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.

Nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų reikalavimų. Nors jis teigė, kad negalėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo teisę turėti dvigubą pilietybę, kadangi Migracijos departamentas (Departamentas) ir Vidaus reikalų ministerija (VRM) nesilaikė duoto 6 mėnesių termino, tačiau teismas pabrėžė, kad pareiškėjas buvo informuotas apie jo teisės turėti dvigubą pilietybę tikrinimą, buvo įpareigotas pateikti tai patvirtinančius duomenis, tačiau, net ir žinodamas apie šias procedūras, atsisakė priimti Departamento siunčiamus pranešimus, taigi, pareiškėjas pats nebendradarbiavo su Departamentu bei VRM. Akcentuotina ir tai, kad pareiškėjas, įgijęs Rusijos Federacijos pilietybę, pagal Pilietybės įstatymą per 2 mėnesius turėjo pareigą apie tai informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją arba Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, tačiau iki pat skundžiamo įsakymo priėmimo to nepadarė, todėl laikytina, kad pareiškėjas savo sąmoningais veiksmais elgėsi nerūpestingai ir neatsakingai. Be to, numatytas 6 mėnesių terminas dokumentams pateikti yra maksimalus, o ne minimalus, todėl Departamentas ar VRM neprivalėjo šio termino maksimaliai laikytis.

Dėl pareiškėjo argumento, kad jis yra asmens, pasitraukusio iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijusio kitos valstybės pilietybę arba šių asmenų palikuonis, teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad sąvoką „pasitraukimas“ reikia suprasti ir aiškinti ne bendrąja prasme, o kaip specialiąją reikšmę turintį teisinį terminą, t. y. terminas „pasitraukimas“ reiškia asmens išvykimą iš Lietuvos dėl tam tikros jam kilusios grėsmės. Kadangi pareiškėjas nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų, teismas ir šį argumentą atmetė kaip nepagrįstą.

Taigi teisėjų kolegija sprendime konstatavo, jog ginčijamo įsakymo dalis, kuria nuspręsta, kad pareiškėjas neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, yra teisėta ir pagrįsta, priimta vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nuodugniai išnagrinėjus surinktus įrodymus, todėl pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Gamulėnienė
Regionų administracinio teismo
teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (8 5) 264 8962, 8 612 49869
El. paštas sigita.gamuleniene@teismas.lt
administracinis.teismas.lt
Sekite mus facebook.com/LietuvosTeismai