Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Su „kamuolių“ nusikalstamu susivienijimu susijusi baudžiamoji byla lieka išskirta į kelias bylas

2022.06.08

Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino, kad itin didelė ir sudėtinga baudžiamoji byla, kurioje 59 asmenys kaltinami padarę įvairius labai sunkius ir sunkius nusikaltimus, veikdami ginkluotu nusikalstamu susivienijimu, kuris žinomas „kamuolių“ pavadinimu, turi būti išskirta.

Šią baudžiamąją bylą išskirti į šešias skirtingas bylas nusprendė Kauno apygardos teismas 2022 m. gegužės 10 d. nutartimi. Skundus dėl tokios pirmosios instancijos teismo nutarties pateikė prokuroras, kaltinamasis ir dviejų kaltinamųjų gynėjas.

Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, baudžiamosios bylos nagrinėjimas tokia apimtimi, kokia ji perduota nagrinėti teismui, užtruktų ilgą laiką. Byloje kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai reikšmingai skiriasi vieni nuo kitų pagal pobūdį ir sunkumą, todėl šešios bylos, apygardos teismo nutartimi išskirtos atsižvelgiant į jų apimtį, kaltinamų asmenų skaičių, būtų išnagrinėtos greičiau.

Apeliacinis teismas taip pat konstatavo, kad nėra duomenų, jog bylos išskyrimas į kelias bylas esmingai kliudys teismui nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes ir tinkamai įvertinti byloje surinktus duomenis.

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija sutiko su paduotų skundų argumentais, kad kai kurie asmenys išskirtose bylose turės būti apklausiami po kelis kartus, tačiau šios aplinkybės nevertino kaip galinčios turėti neigiamos įtakos proceso trukmei, nes išskirtose bylose šie asmenys bus apklausiami dėl skirtingų nusikalstamų veikų aplinkybių.

„Nėra pagrindo nesutikti, kad Kauno apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perduotą baudžiamąją bylą galima išskirti į kelias bylas ir jas nagrinėti atskirai. Toks bylų nagrinėjimas nepažeis bylos dalyvių teisės į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką bei teisės į gynybą ir nekliudys teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą teismo baigiamąjį aktą“, – konstatavo teisėjų kolegija.

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-168-307/2022 įsigalioja jos priėmimo dieną ir yra neskundžiama.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Venta Valčackienė
Lietuvos apeliacinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel.  (8 70) 662 727, mob. 8 675 47 477
El. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt
www.apeliacinis.lt
Sekite mus www.facebook.com/Lietuvos-apeliacinis-teismas
www.facebook.com/LietuvosTeismai