Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Taikiai baigėsi ginčas teisme dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo, Šiaulių m. Prisikėlimo aikštėje ekrano–apžvalgos aikštelės vykdytų projektavimo dokumentų

2022.06.23

Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose paskelbta nutartis civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį 4 atsakovams (Šiaulių m. savivaldybė ir savivaldybės administracija bei dvi bendrovės) dėl statybos leidimo išdavimo teisėtumo, Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje ekrano–apžvalgos aikštelės vykdytų projektavimo dokumentų. Kadangi bylos šalys susitarė taikiai, teismas patvirtino taikos sutartį ir bylą nutraukė.

„Šalys taikos sutartimi susitarė dėl visų ieškinio reikalavimų, atsakovės prisiėmė įsipareigojimus per šalių sutartą terminą ištaisyti ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patikrinimo Akte nurodytus trūkumus ir parengti Prisikėlimo aikštės ypatingojo inžinerinio statinio – ekrano – apžvalgos aikštelės bei nesudėtingų inžinerinių statinių teisės aktų reikalavimus atitinkančią projektinę dokumentaciją, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą“, – sako civilinę bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Edita Kavaliauskienė. 

Byla teisme nebuvo nagrinėjama iš esmės, nes šalys nuo pat ieškinio pareiškimo teisme siekė taikaus ginčo sprendimo, todėl buvo sudaryta galimybė susitarti taikiai. Paskyrus teismo posėdį, gautas šalių prašymas patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti, nes ginčą išsprendė taikiai. Teisė sudaryti taikos sutartį šalims numatyta įstatyme. Teismui suteikta teisė netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Susipažinus su šalių pasirašyta taikos sutartimi, nenustatyta, kad jos sąlygos prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl teisme buvo patvirtinta taikos sutartis ir byla nutraukta.

Į teismą su ieškiniu kreipėsi ieškovė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, nurodydama, kad žemės sklypų, esančių Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje ir Vasario 16-osios g. 61, Šiauliuose, valdymo sutartys su Šiaulių miesto savivaldybe statybą leidžiančio dokumento išdavimo metu (2017 m. balandžio 13 d.) nebuvo sudarytos, t. y. statytoja šių žemės sklypų nevaldė Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais; taip pat statybą leidžiančio dokumento suteikta teisė statytojai Šiaulių miesto savivaldybei rekonstruoti vandens šiluminius tinklus, kuriuos nuosavybės teise valdė AB „Šiaulių energija“, o ne Šiaulių miesto savivaldybė;

Ieškovė nurodė, kad Statinio projekte pateikta neteisinga statinio – ekrano – apžvalgos aikštelės kategorija. Nurodyta kategorija – neypatingas, o turėjo būti kategorija – ypatingas.

Be to, patikrinimo akte fiksuota, kad statinio projekte Prisikėlimo aikštės sklype suprojektuota kitos inžinerinių statinių paskirties statinys – ekranas – apžvalgos aikštelė, kaip inžinerinis statinys, turintis stogą, neatitinka Šiaulių miesto tarybos 1999 m. patvirtinto Prisikėlimo aikštės su prieigomis detaliojo plano sprendinių dėl leistino žemės sklypo užstatymo tankio, statinių zonos, ribos ir linijos. Todėl sprendiniai turėjo būti keičiami koreguojant ar keičiant Detalųjį planą. Taip pat nurodyta, kad Statinio projektas turėjo būti rengiamas pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduotus Specialiuosius architektūros reikalavimus, pateiktas neteisingas statinio projekto sprendinių atitikties teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams įvertinimas.

Dalis Akte nurodytų trūkumų buvo pašalinta iki taikos sutarties sudarymo.

Teismo priimta nutartis gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Nijolė Damulė
Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja
(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
Mob. 8 676 50 348
el. p.  nijole.damule@teismas.lt
https://siauliu.teismai.lt/

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus