lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas atmetė buvusio Klaipėdos jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus skundą kaip nepagrįstą

2020.02.13

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs buvusio Klaipėdos jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus skundą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dėl sprendimo, kuriuo pripažinta, kad jis pažeidė tarnybinę etiką, panaikinimo, atmetė skundą kaip nepagrįstą.

A. Vaitkus prašė teismo panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 2019-06-19 sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad jis 2013-02-05 pradėjęs eiti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas iki 2016-07-10 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos bei vėliau nepapildęs privačių interesų deklaracijos duomenimis apie asmenis, dėl kurių jam einant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas gali kilti interesų konfliktas, pažeidė šio įstatymo nuostatas.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinį ginčą priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo naikinti VTEK 2019-06-19 sprendimą. Pareiškėjas neįrodė, kad tapęs direkcijos vadovu pateikė privačių interesų deklaraciją. Teismas nustatė, kad pareiškėjas kartu su LVŽS, kaip atstovaujamasis rinkimų kampanijos dalyvis, dalyvavo 2019 m. vykusiuosiuose Klaipėdos savivaldybės tarybos ir Klaipėdos mero rinkimuose kaip LVŽS kandidatas. LVŽS Klaipėdos sąraše jis buvo įrašytas pirmu numeriu, nors ir nebuvo LVŽS narys. Sąrašą parėmė su uoste veikiančiomis įmonėmis susiję asmenys. Pareiškėjas ėjo strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės vadovo pareigas. Šios įmonės veiklai, jos valdymui keliami dideli skaidrumo reikalavimai. Teismas padarė išvadą, kad šioje situacijoje objektyviam stebėtojui atsirado pagrindas įžvelgti galimo interesų konflikto grėsmę, nes: 1) tokios valstybės įmonės vadovas dalyvauja savivaldos rinkimuose bei išrenkamas savivaldybės tarybos nariu kartu su tos pačios partijos sąraše esančiais verslininkais; 2) verslininkų valdomos įmonės užima reikšmingą jo vadovaujamo valstybinio jūrų uosto krovos dalį; 3) verslininkai teikia paramą partijai, jos Klaipėdos skyriui, kuri delegavo pareiškėją kandidatu mero rinkimuose, įtraukė į savo partijos sudaromą sąrašą pirmu numeriu; 4) pareiškėjui, kaip direkcijos vadovui, organizuojančiam kasdienę direkcijos veiklą, veikiančiam šios įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis, tenka priimti atitinkamus sprendimus. Valstybės įmonės vadovas, priimdamas su ūkine veikla susijusius sprendimus, turi plačią diskreciją.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt