lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas įpareigojo Lietuvos banką išmokėti buvusiam departamento direktoriui piniginę kompensaciją

2019.10.10

Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino K. R. skundą ir įpareigojo Lietuvos banką išmokėti pareiškėjui piniginę kompensaciją už turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas dėl jam iškeltos baudžiamosios bylos.

Pareiškėjas K. R. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos banko valdybos 2019-02-14 nutarimą, kuriuo jam buvo atsisakyta išmokėti 34 884,30 Eur piniginę kompensaciją už turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas dėl iškeltos baudžiamosios bylos, bei įpareigoti Lietuvos banką išmokėti jam šią kompensaciją, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas teigia, kad kompensacija turi būti išmokėta vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo nuostatomis, kadangi baudžiamojoje byloje jis buvo pripažintas nekaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo einant Lietuvos banko vieno iš departamentų  direktoriaus pareigas ir galutiniu teismo sprendimu išteisintas.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią administracinę bylą, priėjo prie išvados, kad Lietuvos banko 2019-02-14 nutarimas neatitinka Lietuvos banko įstatymo nuostatų, todėl jį panaikino ir įpareigojo Lietuvos banką išmokėti pareiškėjui 34 884,30 Eur piniginę kompensaciją per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.  Baudžiamojoje byloje, kurioje buvo sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjas, eidamas departamento direktoriaus pareigas, piktnaudžiavo tarnyba ir neatliko pareigų, jis buvo pripažintas nekaltu. Teismas pažymi, kad galiojantis teisinis reglamentavimas aiškiai, nedviprasmiškai ir tiksliai nustato asmens (buvusio ar esamo Lietuvos banko darbuotojo) teisę gauti išlaidų, susijusių su baudžiamosios bylos nagrinėjimu, kompensaciją. Kaip rašoma teismo sprendime, šioje byloje nevertinami pareiškėjo veiksmai, dėl kurių jis buvo atleistas iš departamento direktoriaus pareigų. Aplinkybė, kad jo ieškinys civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl jo atleidimo iš pareigų teisėtumo, nebuvo patenkintas, šiuo atveju nėra reikšminga, kadangi galiojantis teisinis reglamentavimas suteikia asmeniui teisę reikalauti kompensacijos baudžiamojoje byloje  neatsižvelgiant į civilinės bylos baigtį. Šiuo atveju pareiškėjas Lietuvos banko ir prašė kompensuoti tik tas išlaidas, kurios yra susijusios su baudžiamosios bylos nagrinėjimu.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus