lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: Konkurencijos tarybos nutarimas dėl bendrovių „Panevėžio statybos trestas“ ir „Irdaiva“ – teisėtas ir pagrįstas

2018.05.15

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ skundą Konkurencijos tarybai dėl nutarimo, kuriuo bendrovės buvo nubaustos už konkurenciją ribojantį susitarimą, panaikinimo arba pakeitimo. 

Konkurencijos taryba 2017-12-20 nutarimu „Dėl UAB „Irdaiva“ ir AB „PST“ veiksmų bendrai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose pastatų atnaujinimo ir modernizavimo darbams pirkti atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ pripažino, kad UAB „Irdaiva“ ir UAB „Panevėžio statybos trestas“ sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą, kuriuo pažeidė Konkurencijos įstatymo nuostatas. Už padarytą pažeidimą bendrovėms buvo paskirtos maksimalios Konkurencijos įstatyme numatytos baudos (AB „Panevėžio statybos trestui“ – 8 513 500 Eur, UAB „Irdaiva – 3 685 000 Eur). Pareiškėjos prašė teismo panaikinti šį nutarimą. UAB „Irdaiva“ skundu papildomai prašė, kad tuo atveju, jei teismas nuspręstų nepanaikinti nutarimo, paskirtą bendrovei baudą sumažinti iki 20 515,60 Eur.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs šią administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Konkurencijos taryba priimtas tinkamai įvertinus faktines aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, pagrįstai nustačius, kad pareiškėjos, dalyvaudamos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ organizuotuose pirkimuose, apribojo konkurenciją, tuo pažeisdamos Konkurencijos įstatymo 5 str. Teisėjų kolegijos, kurios pranešėjas ir pirmininkas teisėjas Tomas Blinstrubis, paskeltame sprendime pažymima, kad  draudžiamame susitarime dalyvavę verslo subjektai (vienos iš didžiausių Lietuvos statybinių įmonių) padarė sunkų konkurencijos teisės pažeidimą, todėl Konkurencijos taryba, apskaičiuodama bazinį baudos dydį, tinkamai įvertino pažeidimo pavojingumą, mastą (net dvidešimt keturi pirkimai) ir jo trukmę (trukmė dveji metai), pareiškėjų vaidmenį susitarime. Nors pirkimuose abi bendrovės galėjo dalyvauti savarankiškai kaip konkurentės, tačiau susijungė dėl pranašumo prieš kitus tiekėjus. Sistemingai bendradarbiaudamos, bendrovės nekonkuravo nei pasiūlymais vykdyti statybos darbus, nei pasiūlymų kaina. Jungtinės veiklos sutartys leidžia rinkos dalyviams, negalintiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, suvienyti pajėgas ir taip padidinti konkurenciją. Tačiau tie ūkio subjektai, kurie yra pajėgūs dalyvauti savarankiškai, neturi jungtinės veiklos sutartimis naudotis kaip priemone riboti konkurenciją. Pareiškėjoms susijungus ir taip sumažėjus pirkimuose galėjusių konkuruoti ūkio subjektų skaičiui, perkančiajai organizacijai buvo apribotos galimybės rinktis iš daugiau stiprių konkurentų ir gauti geresnį kainos pasiūlymą.  Teismas paskirtas nuobaudas vertina kaip proporcingas padarytam pažeidimui, atitinkančiomis pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą ir nemato pagrindo mažinti. Kaip pažymima teismo sprendime, paskirtos sankcijos turi turėti pakankamą atgrasomąjį poveikį tiek susitarimų dalyviams, tiek ir kitiems verslo subjektams.

Šis teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2019
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14

2019.01.14  |  13:00

15 16 17 18 19 20
21

2019.01.21  |  09:00

22 23 24 25

2019.01.25  |  10:00

26 27
28 29 30 31 1 2 3

Naujienų prenumerata

Sekite mus