lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas dėl „Lietuvos ryto“ publikacijos – neteisėtas

2015.03.17

UAB „Lietuvos rytas“ prašė teismo panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (LŽLEK) 2013-12-16 sprendimo dalį. Sprendime pripažinta, kad dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ nebuvo užtikrintas viešai skelbiamos informacijos nešališkumo ir nuomonių įvairovės principas ir taip buvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos. Kaip konstatuojama LŽLEK sprendime, šioje publikacijoje buvo paskelbti teismų priimtais sprendimais paneigti duomenys apie kaltinimus „Snoro“ banko laikinajam administratoriui Simonui Vincentui Freakley, vadovautasi nenustatyta ir nepatvirtinta informacija, gandais, paskelbti tikrovės neatitinkantys, S. V. Freakley garbę ir orumą žeminantys bei Visuomenės informavimo įstatymą pažeidžiantys teiginiai.

Pareiškėjos teigimu, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, priimdama sprendimą, šiurkščiai pažeidė savo darbo reglamentą: nei UAB „Lietuvos rytas“, nei straipsnio autorius Marius Jokūbaitis nebuvo informuoti, kad Komisijoje gautas skundas dėl dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijos, kad skundas priimtas nagrinėti, pareiškėjai nebuvo pateikta Komisijos posėdžio medžiaga, jos atstovai neturėjo galimybės dalyvauti Komisijos posėdyje ir pateikti žodinių paaiškinimų. „Lietuvos ryto“ manymu, laikinasis banko administratorius S. V. Freakley yra viešasis asmuo, o informacijai, skelbiamai apie viešuosius asmenis, taikytini kiti kriterijai nei informacijai apie neviešus asmenis.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, padarė išvadą, kad Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2013-12-16 sprendimo dalis dėl dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ konstatuotų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų pažeidimų priimta pažeidžiant pareiškėjos teises bei teisėtus interesus, yra neteisėta iš esmės, todėl ją panaikino. Teismas savo sprendime pažymėjo, kad Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija apie gautą skundą dėl publikacijos nei pareiškėjos, nei publikacijos autoriaus neinformavo, jiems nebuvo pateikta Komisijos posėdžio medžiaga, nebuvo pasiūlyta pateikti rašytinius paaiškinimus, jie nebuvo informuoti apie Komisijos posėdį, todėl pareiškėjos atstovai neturėjo galimybės jame dalyvauti ir pateikti žodinius paaiškinimus. Pareiškėjai nebuvo išsiųstas ir sprendimas, kuriuo dienraštis „Lietuvos rytas“ buvo pripažintas pažeidusiu Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. Taip buvo pažeista jos teisė žinoti apie priimamą neigiamą sprendimą jos atžvilgiu, teisė būti išklausytai, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę. Teismas įpareigojo Visuomenės informavimo etikos komisiją per 2 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti Simono Vincento Freakley atstovo skundą dėl „Lietuvos ryto“ publikacijoje „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ skelbiamų teiginių.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė

Vilniaus apygardos administracinio teismo

pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816692
el. paštas baltaduone@vaateismas.lt

www.vaateismas.lt