lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas nenagrinės televizijos kanalo skundo dėl „NTV Mir Lithuania“ retransliavimo sustabdymo

2014.10.09

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Nubo.tv” skundą Lietuvos radijo ir televizijos komisijai dėl sprendimo laikinai sustabdyti televizijos programos ,,NTV Mir Lithuania“ retransliavimą, nutraukė bylą kaip nenagrinėtiną administracinių teismų.

UAB „Nubo.tv“ prašė teismo panaikinti kaip neteisėtą Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014-03-19 sprendimą Nr. KS-46 ,,Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą ,,NTV Mir Lithuania“, laikino retransliavimo sustabdymo“. Pasak pareiškėjos, Komisija priėmė sprendimą, kurio retransliuotojams neįmanoma įgyvendinti nepažeidžiant kitų įstatymų bei sutartinių įsipareigojimų. Šiuo sprendimu Komisija įpareigojo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius televizijos programų retransliuotojus laikinai, 3 mėnesiams nuo šios sprendimo įsigaliojimo dienos, sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV Mir Lithuania“ retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau neatsižvelgė į aplinkybę, kad retransliuotojai neturi teisinių ir techninių galimybių tinkamai įgyvendinti šį jos sprendimą, t. y. sustabdyti tik tam tikrų dalių programos transliacijas. Retransliuotojai negali keisti retransliuojamų programų, gali sustabdyti tik viso kanalo, o ne jos dalių transliavimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, nusprendė ją nutraukti kaip nenagrinėtiną Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinio proceso tvarka. Kaip pabrėžiama teismo nutartyje, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014-03-19 sprendimas yra norminis teisės aktas ir jo teisėtumas negali būti tikrinamas pagal bendrąsias administracinių bylų teisenos taisykles.

Ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt