lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas panaikino savivaldybės sprendimą dėl lopšelio-darželio vaikų perkėlimo į Naujininkų mokyklą

2014.10.16

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal trisdešimties darželinukų tėvų skundą Vilniaus miesto savivaldybei ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo dalies, kuria  jų vaikus buvo numatyta perkelti į leidimo-higienos paso neturinčią mokyklą panaikinimo, tenkino pareiškėjų skundą.

Trisdešimt Vilniaus miesto gyventojų prašė teismo panaikinti kaip neteisėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalį, kuria nuspręsta dvi priešmokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ perkelti į Vilniaus Naujininkų mokyklą. Pasak pareiškėjų, savivaldybės sprendimas pažeidžia ir tėvų lūkesčius, kad visas vaikų priešmokyklinis ugdymas vyks būtent šioje įstaigoje, ir vaikų interesus, o tai neabejotinai turės neigiamą įtaką jų ugdymui ir raidai. Kaip teigia pareiškėjai, vaikus ketinama perkelti į higienos ir saugumo standartų neatitinkančią Vilniaus Naujininkų mokyklą, kuri neturi teisės verstis šia veikla.

 Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nuspręsdama dėl priešmokyklinio ugdymo grupių iš Vilniaus lopšelio - darželio „Želmenėliai“ perkėlimo į Vilniaus Naujininkų mokyklą, neįvertino tai, kad ši mokykla neatitinka sveikatos saugos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų – neturi leidimo-higienos paso. O Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme 21 str. 3 d. imperatyviai nurodyta, kad<...>, Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniam asmeniui, organizacijai ar jų filialams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruotiems filialams Lietuvos Respublikoje verstis veikla, nurodyta šio straipsnio 4 dalyje, leidžiama tik turint šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą. Kaip pabrėžiama teismo sprendime, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, priimdama sprendimą, su vaikų tėvais nesitarė, nesikonsultavo, tuo pažeisdama pagrindines procedūras bei taisykles, numatytas Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose. Teismas panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimo dalį ir priteisė iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos biudžeto atlyginti pareiškėjams teismo išlaidas.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt