lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismo abejonės pasitvirtino: socialinio būsto nuomos teisinis reguliavimas prieštaravo Konstitucijai

2015.05.27

Vakar Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuris patvirtino Klaipėdos miesto apylinkės teismo abejones dėl Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatos – ji prieštarauja Konstitucijai.

Dar 2012 m. į Klaipėdos miesto apylinkės teismą kreipėsi Klaipėdos miesto savivaldybė prašydama iškeldinti fizinę negalią turinčią moterį iš socialinio būsto, su visais jai priklausančiais daiktais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Savivaldybė savo prašymą motyvavo tuo, kad padidėjus moters gaunamoms metinėms pajamoms (neįgalumo ir našlaičių pensijoms) buvo viršyta pagal tuo metu galiojusį Vyriausybės nutarimą nustatyta pajamų riba. Todėl moteris neteko teisės atnaujinti socialinio būsto nuomos terminą ir iš gyvenamųjų patalpų privalėjo išsikelti.

Vis dėlto teismui vertinant bylos aplinkybes kilo abejonių tiek dėl šio Vyriausybės nutarimo, nurodančio pajamų ir turto dydžius, kurie nustato teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo pagerinimą, tiek ir dėl minėto įstatymo, reglamentuojančio nuomos sutarties nutraukimo atvejus. „Sukuriama tokia situacija, kai asmeniui faktiškai tenka rinktis – arba gauti visą paskirtą invalidumo bei našlių ir našlaičių pensiją ir prarasti teisę nuomotis socialinį būstą, arba nuomotis socialinį būstą, tačiau atsisakyti dalies minėtų socialinių išmokų, kad jų bendra suma neviršytų Vyriausybės nustatytų dydžių. Tokiu būdu moteris, įgyvendindama vieną konstitucinę teisę – į pensiją, netenka galimybės įgyvendinti kitą konstitucinę teisę – į socialinio būsto nuomą“, – teigė bylą nagrinėjantis Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas.

Teismo nuomone, toks teisinis reguliavimas, kai vertinant asmens pajamas neatsižvelgiama į tai, kokios rūšies pajamas gyventojas gauna, į jo individualias savybes (būseną), poreikius, kitas reikšmingas aplinkybes galimai prieštarauja Konstitucijos 52 straipsnio nuostatai, laiduojančiai teisę į socialinį aprūpinimą, konstituciniams teisingumo, protingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principams.

 „Teismas atkreipė dėmesį, kad minėtas lėšas, moteris gauna kaip socialinio aprūpinimo priemonę, kuria valstybė išreiškia visuomenės solidarumo idėją, tačiau tuo pat metu valstybė atima kitą socialinio aprūpinimo priemonę – teisę į socialinį būstą. Todėl šiomis įstatymo nuostatomis nepaisoma teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio saugumo principų. Tokiu būdu yra pažeidžiamos konstitucinės teisinės valstybės vertybės“, – nurodė teisėjas S. Zajarskas.

Teismas nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad būtų išaiškinta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo ir poįstatyminio akto – minėto Vyriausybės nutarimo – atitiktis Konstitucijai.

Konstitucinis teismas priimtame nutarime visiškai patvirtino Klaipėdos miesto apylinkės teismo abejones. Konstitucinis Teismas pripažino, kad įstatymo nuostatos, pagal kurias socialinio būsto nuomos sutartis turi būti nutraukiama tokiais atvejais, kai nuomininko turtas ar pajamos Vyriausybės nustatytus dydžius viršija mažiau nei pakaktų minimalius socialiai priimtinus asmens ar šeimos poreikius atitinkančiam būstui išsinuomoti, prieštaravo Konstitucijos 52 straipsniui. Konstitucinis teismas nustatė, kad pagal tokį teisinį reguliavimą, kai socialinio būsto netenkama net ir minimaliai viršijant Vyriausybės nustatyto turto ir pajamų dydžius, gali būti smarkiai pabloginta socialinio būsto nuomininko padėtis ir jis gali būti sugrąžintas iš esmės į tą pačią padėtį, kurioje buvo prieš gaudamas socialinį būstą.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad nustatant tokį teisinį reguliavimą nebuvo paisyta valstybės socialinės orientacijos, juo neįgyvendinta valstybės pareiga padėti asmenims, kurie dėl įstatymuose numatytų vienų ar kitų priežasčių negali apsirūpinti bent minimalius socialiai priimtinus jų poreikius atitinkančiu būstu. Taip pat Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad įstatymas nepagrįstai išplėtė Vyriausybės galias, jai pavedant nustatyti minėtus pajamų ir turto dydžius.

Dabar iš Konstitucinio Teismo bus grąžinama byla Klaipėdos miesto apylinkės teismui tolimesniems bylos nagrinėjimo veiksmams atlikti.

 

 

Informaciją parengė
Kęstutis Butvydas
Klaipėdos miesto apylinkės teismo
atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
tel. (8 46) 47 47 73, (8 686) 26 581
el. p. kestutis.butvydas@teismas.lt