Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

ESTT patvirtino LVAT abejones, jog aukso gaminių laisvas judėjimas ribotas nepagrįstai

2014.01.20

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT), išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymą priimti prejudicinį sprendimą, išaiškino, jog Europos Sąjungos teisė draudžia nustatyti tokius aukso gaminių ženklinimo reikalavimus, kokie įtvirtinti Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose.

Byloje, kurioje LVAT priėmė 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį dėl kreipimosi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, ginčas kilo dėl Lietuvos prabavimo rūmų pareiškėjui duoto privalomo nurodymo paženklinti iš Lenkijos įvežtus aukso gaminius taip, kad ženklinimas atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Šie gaminiai buvo paženklinti Lenkijos įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos, tačiau šios institucijos įspauduotame ženkle pateikiama informacija apie gaminio prabą galėjo būti nesuprantama Lietuvos vartotojams. Šie gaminiai taip pat buvo paženklinti papildomu ir savarankišku ženklu, kuriame informacija apie prabą buvo pateikta Lietuvos vartotojams įprasta forma. Tačiau, kadangi papildomas ženklinimas nebuvo minėtos Lenkijos institucijos ženklo dalis, pagal nacionalinę teisę, siekiant tokius gaminius realizuoti Lietuvoje, jie papildomai turėjo būti ženklinami įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos ženklu, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Išplėstinei LVAT teisėjų kolegijai kilo abejonių, ar toks nacionalinis reguliavimas nėra draudžiamas Europos Sąjungos teisės, nes juo galbūt nepagrįstai yra ribojamas laisvas prekių judėjimas tarp valstybių narių. Išnagrinėjęs LVAT prašymą priimti prejudicinį sprendimą, ESTT pažymėjo, jog tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiais, paženklintais prabavimo ženklu, kurio turinys neatitinka Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo reikalavimų, Lietuvoje gali būti prekiaujama tik iš naujo juos paženklinus šioje valstybėje narėje. Toks reguliavimas, ESTT vertinimu, yra kiekybiniam importo apribojimui lygiaverčio poveikio priemonė, draudžiama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnį.

Kaip nurodė ESTT, nors nagrinėjamo reguliavimo ribojamąjį poveikį galima pateisinti siekiu užtikrinti veiksmingą Lietuvos vartotojų apsaugą, tačiau toks pateisinimas priimtinas tik jei šis reguliavimas yra proporcingas siekiamam tikslui. Nagrinėtu atveju teismas nustatė, jog veiksmingos vartotojų apsaugos užtikrinimui gali būti pakankamos ir kitos, mažiau ribojančios priemonės.

Atsakydamas į LVAT pateiktus klausimus, ESTT konstatavo, jog SESV 34 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiamas toks nacionalinis teisinis reguliavimas, pagal kurį norint valstybės narės rinkoje prekiauti tauriųjų metalų gaminiais, įvežtais iš kitos valstybės narės, kurioje jais leidžiama prekiauti, ir paženklintais prabavimo ženklu laikantis šios antrosios valstybės narės teisės aktų, privaloma, kai šiame ženkle esanti informacija apie šių gaminių prabą neatitinka pirmosios valstybės narės teisės aktų reikalavimų, šiuos gaminius iš naujo paženklinti pirmosios valstybės narės įgaliotos nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos prabavimo ženklu, patvirtinančiu, kad gaminiai buvo patikrinti, ir nurodančiu jų prabą laikantis minėtų reikalavimų.

Teismas taip pat nurodė, jog   aplinkybė, kad importuotų tauriųjų metalų gaminių papildomas ženklinimas, skirtas suprantamai informacijai importo valstybės narės vartotojams apie šių gaminių prabą pateikti, nebuvo atliktas valstybės narės įgaliotos nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos, neturi reikšmės atsakymui į pirmąjį klausimą, jeigu prieš tai prabos ženklu šiuos gaminius paženklino eksporto valstybės narės įgaliota nepriklausoma prabavimo priežiūros institucija ir tokiu papildomu ženklinimu teikiama informacija atitinka nurodytąją šiame prabos ženkle.
Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį. 
 

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus