lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl PVM direktyvos išaiškinimo

2014.02.21

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą byloje, kurioje ginčas kilo dėl pareiškėjo (uždarosios akcinės bendrovės) teisės atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sudarytą paramos sutartį pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Baltų mitologinis rekreacinis (pažintinis) takas“. Įgyvendindamas šį projektą pareiškėjas į apskaitą įtraukė tam tikro ilgalaikio turto (transporto priemonių stovėjimo aikštelių, takų, apžvalgos aikštelių, laiptelių, laužaviečių, informacinio stendo) pasigaminimo (įsigijimo) išlaidas, įskaitant pirkimo PVM. Šį sumokėtą pirkimo PVM pareiškėjas deklaravo kaip atskaitytiną, todėl kreipėsi į mokesčių administratorių dėl jo grąžinimo.

Ginčytu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) sprendimu buvo atsisakyta tenkinti šį pareiškėjo prašymą. Tokį sprendimą VMI priėmė iš esmės pripažinusi, kad pareiškėjas neturėjo teisės į PVM atskaitą, nes ginčo ilgalaikis turtas yra skirtas neapmokestinamai veiklai (visuomenės narių nemokamas pažintinio tako lankymas) vykdyti, o pareiškėjas neįrodė, jog šis turtas bus naudojamas apmokestinamojoje veikloje. Tokią centrinio mokesčių administratoriaus poziciją palaikė ir Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Vilniaus apygardos administracinis teismas.

LVAT teisėjų kolegijai šioje byloje kilo abejonė, ar pareiškėjas iš tikrųjų neturi teisės atskaityti pirkimo PVM, sumokėto pasigaminant (įsigyjant) minėtą ilgalaikį turtą. Anot LVAT, aptariamas pažintinis takas, nors ir skirtas neatlygintinai naudotis visuomenės nariams, iš esmės taip pat gali būti vertinamas kaip priemonė, kuria siekiama pritraukti ir tuos lankytojus, kurie įsigytų pareiškėjo planuojamas už atlygį tiekti kitas prekes ir (ar) teikti paslaugas (suvenyrus, maistą, naudotis mokamais atrakcionais, pirtimis, kitomis mokamomis rekreacinio pobūdžio paslaugomis). Kita vertus, išanalizavus Europos Sąjungos teisės aktus bei ESTT praktiką, nebuvo aišku, ar ši bei kitos byloje nustatytos aplinkybės buvo pakankamos pripažinti, kad pareiškėjo išlaidos, patirtos pasigaminant (įsigyjant) minėtą ilgalaikį turtą, sudarė bendrųjų išlaidų, susijusių su šio apmokestinamojo asmens bendra planuojama vykdyti ekonomine veikla, dalį, ir kad turi būti pripažinta jo teisė į ginčo pirkimo PVM (jo dalies) atskaitą.

Atsižvelgdama į tai, LVAT teisėjų kolegija vertino, jog byloje yra tikslinga kreiptis į ESTT su prašymu išaiškinti, ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos gali būti aiškinama kaip suteikianti apmokestinamojo asmens teisę atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą pasigaminant (įsigyjant) verslui skirtą ilgalaikį turtą, kuris (1) yra tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenės nariams, (2) bet gali būti pripažintas priemone pritraukti lankytojus atvykti į vietą, kurioje apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą, planuoja tiekti prekes ir (ar) teikti paslaugas.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-556-703-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875