lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT: leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną išduotas neįvertinus poveikio aplinkai

2013.12.23

2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi Lietuvos vyriausiąsias administracinis teismas (LVAT) išsprendė ginčą dėl leidimo eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną – patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo šis leidimas pripažintas neteisėtu ir panaikintas.

Nagrinėtoje byloje pareiškėjai Kazokiškių bendruomenė ir asociacija Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ginčijo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kuriuo buvo leista eksploatuoti Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyną. Pareiškėjai teigė, jog šis leidimas išduotas neatlikus privalomos jame nurodytos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 

Bylą nagrinėjusi išplėstinė LVAT teisėjų kolegija visų pirma pažymėjo, kad nors pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, tačiau vien tai, kad Kazokiškių sąvartyne jau ne vienerius metus yra vykdoma ūkinė veikla, kuriai išduotas leidimas, nereiškia, jog šiai veiklai nebetaikomas paminėtas įstatymas ir eliminuojamos jame nurodytos pareigos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.

Teismas pažymėjo, jog ginčo ūkinė veikla priskiriama prie reikšmingą poveikį aplinkai galinčių daryti veiklų, kuriai privaloma atlikti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos vertinimo. Tokios atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Nagrinėtu atveju LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, jog atliktos atrankos informacija apėmė tik tam tikrus Kazokiškių sąvartyno veiklos modernizavimo klausimus, bet ne visą sąvartyne su atliekų šalinimu susijusią veiklą, kuriai vykdyti buvo išduotas ginčo leidimas. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną buvo išduotas neatlikus šios ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, ir todėl jis naikintinas kaip neteisėtas.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-822-989-13. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875