lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: buvusiam departamento direktoriaus pavaduotojui nuobauda skirta pagrįstai

2020.05.21

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs buvusio Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojo Andriaus Kairio skundą Aplinkos apsaugos departamentui dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – griežto papeikimo – panaikinimo, atmetė skundą kaip nepagrįstą.

A. Kairys prašė teismo panaikinti Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2019-11-27 įsakymą, kuriuo jam už šiurkštų tarnybinį nusižengimą buvo skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Pasak pareiškėjo, nei neteisėtų sprendimų, nei jokių dovanų, lėšų ar kitokių daiktų iš verslo subjektų jis nėra priėmęs.

Teismas, išanalizavęs byloje esančius įrodymus, priėjo prie išvados, kad griežtas papeikimas už padarytą tarnybinį nusižengimą pareiškėjui paskirtas pagrįstai, ši tarnybinė nuobauda tikrai nėra per griežta, todėl ją naikinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Pareiškėjas apklausų Valstybės saugumo departamente metu (2019 m. birželio 26 d. ir  2019 m. liepos 26 d.) padarė tarnybinį nusižengimą: nuslėpė faktus, keitė parodymus, dalis jo parodymų buvo paneigta poligrafo tyrimu. Taigi pareiškėjas neteisėtas veikas padarė esant tyčiai, siekdamas savanaudiškų tikslų, pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisykles, Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, jo elgesys turėjo reikšmingą įtaką institucijos reputacijai, prestižui. Teismas kritiškai vertina faktą, kad tarnybinio tyrimo išvadoje nebuvo tiriamos dovanų ėmimo aplinkybės. Dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, siekiančių daryti įtaką, kai valstybės tarnautojas eina pareigas, priėmimas pagal savo pobūdį yra itin sunkus tarnybinis pažeidimas. Pareiškėjo elgesys, kai jis skaidriai, aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodo aplinkybių, susijusių su dovanų ėmimu, taip pat pagal savo pobūdį yra sunkus tarnybinis nusižengimas, nes jis kelia pavojų skaidrumui, teisingam situacijos kvalifikavimui, sudaro kliūtis išsiaiškinti tikrąją situaciją. Nagrinėjamoje byloje taip ir nutiko – dovanų ėmimo faktas nebuvo tiksliai ištirtas.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.


Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas  sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt 

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus