lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas išteisino neteisėtu praturtėjimu ir neteisėta komercine veikla kaltintą vyrą

2015.11.13

Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas išteisino J. K. (g. 1962), kaltintą neteisėtu vertimusi ūkine veikla bei neteisėtu praturtėjimu.

J.K. buvo kaltinamas nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu už didesnę kainą, taip siekiant gauti didelės vertės pelną, tačiau neinformavus apie tai atsakingų valstybinių institucijų ir išvengus prievolės sumokėti mokesčius.

Pats J.K. teisme aiškino, kad individualios veiklos, susijusios su nekilnojamo turto prekyba, jis nevykdė. Teismas atkreipė dėmesį, kad kaltinamasis, kaip mokesčių mokėtojas buvo žinomas mokesčių administratoriui, buvo įrašytas į mokesčių inspekcijos registrus ir teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai privalomas deklaracijas, tarp kurių yra ir deklaracijos, susijusios su nekilnojamo turto pardavimu ar perleidimu. Šios aplinkybės įrodo, kad J.K. nuo mokesčių administratoriaus savo veiklos ir sandorių neslėpė.

Teismas įvertino ne tik sąlyginai nedidelį sandorių skaičių per 5 metų laikotarpį, bet ir nekilnojamojo turto paskirtį, turto pardavimo aplinkybes bei tikslą, sudarant turto įgijimo ir pardavimo sandorius. Nekilnojamą turtą, vadovaujantis logika, kiekvienas žmogus stengiasi parduoti už didesnę kainą, nei pirko. Remiantis liudytojų parodymais, J.K. dalį turto įgijo, planavo turėti ir, tikėtina, naudojo savo asmeninėms, o ne komercinėms reikmėms.

Tokios faktinės aplinkybės rodo, kad J.K. inkriminuota veika dėl nekilnojimo turto įgijimo ir perleidimo neturėtų būti vertinama kaip individuali veikla, o turto įgijimo ir pardavimo veiksmai savaime nėra ir nebuvo nusikalstami. Dėl galimų pažeidimų, jei tokie buvo, asmuo turėtų atsakyti administracine arba mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. 

J.K. taip pat buvo kaltinamas neteisėtu praturtėjimu, nes nusipirko du žemės sklypus, kurių vertė viršija 500 MGL (19 tūkstančių eurų), kurie negalėjo būti įgyti teisėtomis pajamomis. Asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jei jis yra sukaupęs ir disponuoja neproporcingai dideliu pagal pajamas turtu. Turtą įgijus iki šios baudžiamosios normos įsigaliojimo, turtas (arba pajamos jam įsigyti) turi būti gautas iš nusikalstamos veiklos.

Teismas nustatė, kad J.K. negalima pripažinti kaltu dėl neteisėto praturtėjimo, nes nelegalus jo pajamų šaltinis nebuvo nustatytas. Iš metinių pajamų deklaracijų matyti, kad vyras nuolat didino savo turtines galimybes, o 2008 metais turėjo galimybę disponuoti lėšomis, kurių pakanka kaltinime minimam turtui įsigyti. Liudytojai patvirtino, kad dalį pinigų J.K. jie paskolino, o įstatymas disponuoti paskolų, dovanojimo, ar kitais teisėtais būdais įgytomis lėšomis nedraudžia. Teismas atkreipė dėmesį, kad J.K. sklypų pirkimo metu galėjo turėti pajamas, kurių dydis viršija sudarytų sandorių vertę. Taigi, jis negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėto praturtėjimo.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Guoda Paužaitė
Vilniaus miesto apylinkės teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Laisvės pr. 79A, Vilnius
tel. (8 5)  274 0379
mob. 8 646 12 149
el. p. guoda.pauzaite@teismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus