lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: lėšos keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti buvo paskirstytos teisingai

2014.09.30

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Kauno miesto savivaldybės skundą Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įpareigojimo papildomai skirti lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, atmetė skundą kaip nepagrįstą.

Kauno miesto savivaldybė prašė teismo įpareigoti Lietuvos kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos pakeisti 2013-10-01 įsakymo Nr. V-401 dalį (2 dalies 2.1 punktą) ir skirti Kauno miesto savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti papildomai 690  tūkst. Lt. Pasak pareiškėjos, pagrindiniu kriterijumi skirstant lėšas turėtų būti laikomas ne savivaldybės gyventojų skaičius, o bendras savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, jų apkrova bei savivaldybėje įregistruotų automobilių skaičius. Pareiškėja  taip pat prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo nuostatų, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pareiškėjos įsitikinimu, nepagrįstai lemiamą reikšmę skirstant lėšas turi nuolatinių gyventojų skaičius, nors lėšos skiriamos kelių (gatvių) remontui. O šis poreikis dažniausiai kyla dėl transporto priemonių srautų, o ne dėl gyventojų skaičiaus. Pasak pareiškėjos, Kauno miesto keliai ir gatvės yra vienos iš daugiausiai pravažiuojamų sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, o tai sąlygoja greitesnį jų nusidėvėjimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, padarė išvadą, kad Kelių direkcijos 2013-10-01 įsakymu Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos Kauno miesto savivaldybei buvo paskirstytos pagal sąmatą ir Tvarkos apraše nustatytus kriterijus, Kelių direkcijai neviršijus teisės aktais jai suteiktos kompetencijos ribų, todėl pagrindo įpareigoti Kelių direkciją pakeisti šio įsakymo dalį nėra pagrindo. Teismo vertinimu, LR Vyriausybės Tvarkos apraše nustatyti programos lėšų paskirstymo kriterijai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teismui nusprendus, jog nėra teisinio pagrindo pakeisti Kelių direkcijos direktoriaus 2013-10-01 įsakymo dalį, skundo reikalavimas dėl Kelių direkcijos įpareigojimo skirti Kauno miesto savivaldybei papildomai 690 tūkst. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų buvo atmestas kaip nepagrįstas. Kadangi teismui nekilo abejonių dėl teisinio reguliavimo konstitucingumo, buvo atmestas ir pareiškėjos prašymas kreiptis į Konstitucinį teismą.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt