Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas panaikino Konkurencijos tarybos nutarimą dėl sankcijų skyrimo krepšinio klubams

2022.06.08

Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino pareiškėjų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ir 10 jai priklausančių krepšinio klubų skundus ir panaikino Konkurencijos tarybos 2021 m. lapkričio 16 d. nutarimą, kuriuo už Konkurencijos įstatymo pažeidimą buvo skirtos finansinės sankcijos.

Konkurencijos taryba 2021 m. lapkričio 16 d. nutarimu pripažino, kad LKL ir 10 krepšinio klubų 2020 m. kovo 13 d. LKL neeiliniame valdybos posėdyje priėmę sprendimą dėl COVID-19 viruso sukeltos pandemijos ne tik nutraukti 2019–2020 m. „Betsafe-LKL“ krepšinio čempionatą nuo jo nutraukimo dienos, bet ir nemokėti krepšininkams atlyginimų ar kitokių finansinių kompensacijų už likusią krepšinio sezono dalį, sudarė draudžiamą susitarimą pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį.

Konkurencijos taryba pažeidėjams skyrė atitinkamo dydžio finansines sankcijas (baudas).

Visi pareiškėjai teismo prašė šį Konkurencijos tarybos nutarimą panaikinti.

Teismas, išanalizavęs 2020 m. kovo 13 d. LKL neeilinio valdybos posėdžio stenogramas ir įrašus, klubų susirašinėjimą po posėdžio, kitus bylos duomenis ir šalių paaiškinimus, atkreipė dėmesį, kad šio LKL valdybos neeilinio posėdžio dienotvarkė buvo paskelbta, posėdyje buvo viešai diskutuojama dėl čempionato baigties ir neatsiejamai su tuo susijusiais kitais klausimais, įskaitant finansinį aspektą, t. y. kaip neužbaigus čempionato turėtų vykti atsiskaitymas pagal esamas klubų sudarytas sutartis su krepšininkais. Diskusija ir nuomonių išsakymas yra įprastas bet kurio klausimo priėmimo procesas. Be to, LKL klubai po čempionato nutraukimo tarėsi su krepšininkais individualiai dėl atlyginimų ar kitokių kompensacijų.

Teisėjų kolegija, įvertinusi diskusijų ir pasisakymų turinį, nesutiko su Konkurencijos tarybos išvada, kad būtent 2020 m. kovo 13 d. posėdyje sudarytas draudžiamas susitarimas pagal tikslą diskutuojant dėl čempionato likimo. Teismas taip pat nesutiko, kad aptariama diskusija (pasisakymai) gali būti vienareikšmiškai kvalifikuojama kaip antikonkurencinis susitarimas pagal tikslą, kadangi tarimosi dėl atlyginimų bylos medžiagoje nėra užfiksuota. Diskusija vyko dėl esamų sudarytų sutarčių vykdymo. Surinkti įrodymai, kad diskusija ar pasisakymai transformavosi į „susitarimą“ konkurencijos teisės prasme, nepakankami.

Teismo sprendime pažymėta, kad skundžiamame nutarime kvalifikuojant klubų diskusijas (pasisakymus) ir susirašinėjimą konkurencijos teisės prasme „draudžiamu susitarimu“ sporto rinkoje buvo pakankamai neįvertinti pareiškėjų paaiškinimų argumentai dėl galiojančių sutarčių (kontraktų) ir jų atsiskaitymo sąlygų, tai, kad įvedus karantiną sporto varžybos, kaip veikla, buvo visiškai neleidžiama ir kad klubai diskutavo išskirtinėmis jų veiklai sąlygomis (COVID-19 pandemijos visame pasaulyje aplinkybės).

Įvertinus tai, kad atsakomybė pagal konkurencijos teisę prilyginama griežčiausiai atsakomybės rūšiai, teismo manymu, būtinas nuodugnesnis ir išsamesnis sporto veiklos ir neįprastos veiklos situacijos (COVID-19) bei galiojančių sportinės veiklos sutarčių konteksto įvertinimas ir, jei būtų visgi konstatuotas draudžiamas susitarimas, poveikio konkurencijai įvertinimas. Konkurencijos taryba pakankamai neįvertino reikšmingų byloje esančių faktinių aplinkybių, susijusių su „susitarimo“ sudarymo teisiniu ir ekonominiu kontekstu.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Audris Kutrevičius
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. tel. (8612) 49869
El. paštas  audris.kutrevicius@teismas.lt