lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: „Plytinės kartodromas“ teisėtai pripažintas viršijančiu leistiną triukšmo lygį

2015.12.01

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė kaip nepagrįstą VšĮ „Plytinės kartodromas“ skundą Vilniaus visuomenės sveikatos centrui dėl patikrinimo akto, kuriuo įmonei nurodyta perrorganizuoti savo veiklą, panaikinimo.

VšĮ „Plytinės kartodromas“ prašė teismo panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012-01-03 patikrinimo aktą, kuriuo nurodyta perorganizuoti įmonės veiklą, užtikrinant, kad iš kartodromo sklindantis triukšmas neviršytų leistinų lygių Plytinės gatvėje, Vilniuje, ir  apie tai pranešti Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad  Visuomenės sveikatos centras objektyviai ir išsamiai įvertino patikrinimo metu surinktus duomenis, tinkamai laikėsi procedūrų, jį naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjos skundą atmetė. Patikrinimo akte užfiksuota, kad triukšmo matavimai „Plytinės kartodrome“ buvo atliekami penkias dienas, o foniniai triukšmo (kai kartodrome nevažiavo kartingai) – tris dienas. Buvo nustatyta, jog foniniai duomenys neviršijo leidžiamų lygių, tačiau važiuojant kartingams tiek dienos metu, tiek vakaro metu buvo viršijamas leidžiamas lygis. Teismas savo sprendime pažymi, kad Patikrinimo akte pateikti duomenys yra pakankami konstatuoti pažeidimą. Iš byloje esančių akustinio triukšmo matavimo protokolų turinio matyti, jog visi reikiami duomenys triukšmo lygio nustatymui buvo surinkti.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

 

Informaciją pateikė
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus