lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas priteisė iš buvusio vidaus reikalų ministro atlyginti ministerijai nuostolius

2015.11.17

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Generalinės prokuratūros skundą buvusiam vidaus reikalų ministrui Raimundui Palaičiui dėl nuostolių Vidaus reikalų ministerijai atlyginimo, iš dalies patenkino skundą ir priteisė Vidaus reikalų ministerijai atlyginti 15 907,28 eurų nuostolius.

Generalinės prokuratūros prokuroras prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo apginti viešąjį interesą ir priteisti iš R. Palaičio Vidaus reikalų ministerijai atlyginti 61 tūkst. 805 eurų nuostolius, susidariusius dėl neteisėtų, tyčinių, sąmoningų jo, kaip vidaus reikalų ministro, veiksmų. Šią sumą Vidaus reikalų ministerija turėjo sumokėti O. Šarmavičiui Vilniaus apygardos administraciniam ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus kaip neteisėtus 2010-03-09 ir 2010-10-02 vidaus reikalų ministro įsakymus, kuriais Valstybės tarnybos departamento vadovui buvo skirtas griežtas papeikimas ir jis atleistas iš pareigų, bei jį grąžinus į pareigas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs šį administracinį ginčą, konstatavo, kad neteisėti įsakymai dėl O. Šarmavičiaus buvo priimti ne dėl tyčinių R. Palaičio veiksmų – juos lėmė neapdairus ir nerūpestingas ministro elgesys, t. y. neatsargumas. Kaip pažymi šią administracinę bylą išnagrinėjusi teisėja Egidija Puzinskaitė, skirdamas O. Šarmavičiui tarnybines nuobaudas, R. Palaitis turėjo ir galėjo suprasti, kad tarnybinė nuobauda nėra proporcinga padaryto pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, yra neadekvati, todėl neteisėta. Priimant 2010-03-09 įsakymą dėl O. Šarmavičiaus atleidimo iš pareigų, jau buvo paskelbtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-01-25 sprendimas, kuris nors ir nebuvo įsiteisėjęs, pakankamai apdairiam ir rūpestingam asmeniui turėjo sukelti abejonių, ar yra teisinis pagrindas taikyti griežčiausią tarnybinę nuobaudą. Teismo sprendime pažymima, kad yra nustatytos visos būtinosios sąlygos R. Palaičio materialinei atsakomybei taikyti, tačiau kadangi nėra pagrindo neribotai materialinei atsakomybei taikyti, t. y. tyčios, priteistinos sumos dydis pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas turi būti ribojamas 6 vidutiniais darbo užmokesčiais. Kadangi R. Palaitis šiuo metu nėra vidaus reikalų ministras, apskaičiuodamas iš jo priteistinos žalos dydį teismas rėmėsi Vidaus reikalų ministerijos 2012-11-22 pažymoje nurodytais duomenimis apie jo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį tą dieną, kai jis nustojo eiti pareigas. Šioje pažymoje nurodyta, kad vidutinis mėnesinis R. Palaičio darbo užmokestis buvo 2 651,21 Eur, tad Vidaus reikalų ministerijai teismas priteisė atlyginti 15 907,28 eurų nuostolius.  Pasak teisėjos E.Puzinskaitės, tai pirmas atvejis Lietuvos teismų praktikoje, kai dėl neapdairaus ir nerūpestingo aukštas pareigas ėjusio pareigūno elgesio jam buvo pritaikyta materialinė atsakomybė.                                

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                         
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus