lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: Vilniaus savivaldybė, nustatydama pašalpų mokėjimo tvarką, nepažeidė įstatymų

2014.11.04

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ištirti dalies Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimto sprendimo, nustatančio socialinių pašalpų mokėjimo tvarką, teisėtumą, pripažino šį administracinį aktą teisėtu ir prašymą atmetė.

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prašė teismo ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimo „Dėl Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ dalys, kuriomis nustatytas paskirtų socialinių pašalpų išmokėjimo būdas, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Vyriausybės atstovui kilo abejonių dėl savivaldybės nustatytoje tvarkoje numatyto tik vieno socialinių pašalpų išmokėjimo būdo. Tam, kad asmuo galėtų gauti socialinę pašalpą, jis turi turėti sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar jų skyriuose. Pasak pareiškėjo, ši tvarka nustatė neproporcingas socialinės pašalpos mokėjimo sąlygas ir apsunkina nepasiturinčių asmenų galimybes gauti socialinę paramą. Kaip pabrėžia pareiškėjas, socialinės pašalpos yra mokamos nepasiturintiems asmenimis, kurie dažnai negali savimi pasirūpinti taip, kaip reikalaujama: jie neturi socialinių gebėjimų, jiems sudėtinga nueiti į banką, atidaryti sąskaitą, mokėti bankui mokesčius už sąskaitos tvarkymą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią administracinę bylą, priėjo išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimo „Dėl socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ punktu patvirtinto Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 44 ir 69 punktai neprieštarauja Viešojo administravimo bei Teisėkūros pagrindų įstatymų nuostatoms. Teismas pažymi, kad savivaldybės nustatytas vienintelis piniginės socialinės paramos išmokėjimo būdas nėra išimtis Lietuvos teisinėje sistemoje. Analogiška problema buvo nagrinėjama ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014-02-14 nutarime, kuriame konstatuojama, kad toks teisinis reguliavimas kaip atitinkamų išmokų mokėjimas vieninteliu būdu – pervedant į banko sąskaitą yra galimas.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.