Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Valdimaras Bavėjanas iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų atleistas teisėtai

2022.06.07

Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismas priėmė teisingą sprendimą netenkindamas buvusio teisėjo V. Bavėjano ieškinio atsakovams Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Teisėjų tarybai dėl atleidimo iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų pripažinimo neteisėtu.

V. Bavėjanas prašė pripažinti, kad jis iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų atleistas neteisėtai, ir panaikinti teisės aktus, kurių pagrindu jis buvo atleistas, t. y. Teisėjų tarybos nutarimą, Seimo nutarimą ir Prezidento dekretą.

Apeliacinio teismo teisėjų skyrimo procedūra yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Apeliacinio teismo teisėjus skiria Prezidentas Seimo pritarimu, o dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų Prezidentui pataria Teisėjų taryba. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išaiškino, kad Apeliacinio teismo teisėjai atleidžiami tokia pačia tvarka, kaip ir skiriami. Ir Konstitucijoje, ir Teismų įstatyme įtvirtinta, kad teisėjai, savo poelgiu pažeminę teisėjo vardą, atleidžiami iš pareigų.

Šioje byloje pagal Apeliacinio teismo kreipimąsi Konstitucinis Teismas 2022 m. balandžio 15 d. nutarimu pripažino, kad Seimo nutarimas dėl pritarimo atleisti V. Bavėjaną iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų ir Prezidento dekretas dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo neprieštarauja Konstitucijai.

Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat pasisakė dėl Konstitucijoje bei Teismų įstatyme įtvirtintos kitos teisėjo nušalinimo nuo pareigų procedūros, kai už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą, taip pat paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas, teisėjas pašalinamas iš pareigų apkaltos proceso tvarka. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad tokią procedūrą gali inicijuoti tik Seimo nariai, bet ne Prezidentas.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, esamas teisinis reglamentavimas ir minėti Konstitucinio Teismo išaiškinimai patvirtina, kad Prezidentas, gavęs informaciją apie Apeliacinio teismo teisėjo poelgį, kuriuo galėjo būti pažemintas teisėjo vardas, turi įgaliojimus ir teisę pradėti taikyti Konstitucijoje nustatytą teisėjo atleidimo procedūrą.

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-18-302/2022 įsigalioja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Venta Valčackienė
Lietuvos apeliacinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel.  (8 70) 662 727, mob. 8 675 47 477
El. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt
www.apeliacinis.lt
Sekite mus www.facebook.com/Lietuvos-apeliacinis-teismas
www.facebook.com/LietuvosTeismai