Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

VAT išnagrinėjo ,,Metrail“ bylą dėl išrašytų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų

2021.11.25

Ginčas teisme kilo dėl Aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. VR-17.5-35 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (dabar Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos) 2015 m. kovo 9 d. patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-101, kuriame konstatuota, kad UAB „Metrail“ 2013 metais neteisėtai išdavė dalį metalinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, taip pat plastikinių pakuočių (PET) bei elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, todėl šie dokumentai pripažinti naikintinais.

Pirmosios instancijos teismui pareiškėjų skundus dėl minėto sprendimo atmetus ir ginčui persikėlus į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (LVAT), pastarasis 2021 m. lapkričio 24 d. nutartimi iš dalies tenkino pareiškėjų VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Maxima LT“, UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, UAB „Sanitex“ apeliacinius skundus dėl likviduojamos UAB „Metrail“ 2013 metais išrašytų metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, tačiau paliko nepakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuriose pripažintas ginčo sprendimo teisėtumas dėl PET bei EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad UAB „Metrail“ metalinės pakuotės atliekų vežimus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenimis grindė už 5 337,636 t, iš jų – už 194,07 t į Latvijos įmonių vykdytus vežimus. Pastarąja dalimi UAB „Metrail“ 2013 metais eilės tvarka anksčiausiai išduotas Pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašytas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas ginčytu sprendimu buvo paliktas galioti. Taigi pagal apskaitą likusi galimų pagrįsti UAB „Metrail“ metalinės pakuotės atliekų vežimų 2013 metais dalis – už 5 143,566 t, iš kurių 3 885,33 t metalinės pakuotės atliekų nurodyta kaip išvežtos į Latvijos įmonę. Tačiau, kaip nurodyta nutartyje, ši Latvijos bendrovė galėjo vykdyti tik metalinių pakuočių atliekų surinkimo, perkrovimo, rūšiavimo ir saugojimo veiklą, bet ne metalinių pakuočių atliekų perdirbimą. Todėl UAB „Metrail“ negalėjo išrašyti šių metalinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų. Likusios dalies nurodytų metalinės pakuotės atliekų vežimų 2013 metais gavėjas pagal atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis apskritai nenurodytas, be to, byloje nustatyta, kad dėl šių siuntų nebuvo pateiktas išankstinis pranešimas, pažeidžiant teisės aktų nuostatas, todėl už šias atliekas taip pat negalėjo būti išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

Kadangi atliekos surenkamos ir tvarkomos tokiu būdu, kad jas perdavus, nebėra galimybės jų atskirti ir priskirti konkrečiam subjektui, LVAT sprendė, jog atsakovo praktika, kai dokumentai naikinami eiliškumo tvarka, nėra pateisinama, nes tokiu atveju gamintojai ir (ar) importuotojai, kuriems dokumentai išrašyti vėliau, atsiduria nelygiavertėje padėtyje, lyginant su tais gamintojais ir (ar) importuotojais, kuriems dokumentai išrašyti anksčiau. Pasak LVAT, nagrinėjamu atveju nustačius, kad likviduojama UAB „Metrail“ ginčo laikotarpiu iš viso išrašė metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų už 6 143,08 t, o ginčo sprendimu paliekant galioti UAB „Metrail“ išduotus dokumentus už 194,07 t, t. y. už 3,1592 proc. metalinės pakuotės atliekų, ir nesant galimybės nustatyti, kuriam konkrečiam dokumentui(-ams) turėtų būti priskirtas nurodytas kiekis, atitinkamai šia dalimi (3,1592 proc.) turėtų būti paliekamas galioti kiekvienas UAB „Metrail“ ginčo laikotarpiu išrašytas metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas, bet ne visas nurodytas atliekų kiekis priskiriamas vienam, eiliškumo tvarka anksčiausiai išrašytam, dokumentui.

Šiuo aspektu LVAT nutartimi ir pakeitė Aplinkos apsaugos departamento sprendimo dalį dėl likviduojamos UAB „Metrail“ 2013 metais išrašytų metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, nurodant, kad minėti dokumentai naikintini iš dalies, paliekant galioti jų dalis už 3,1592 proc. šiuose dokumentuose nurodytų atliekų kiekio.

Dėl kitų (PET ir EEĮ)  atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų LVAT konstatavo ginčyto sprendimo teisėtumą, atsižvelgęs į tai, kad  dalis  PET atliekų išvežtos į Latvijos bendrovę, nors bendrovė teisės vykdyti PET atliekų perdirbimą neturėjo, o dėl EEĮ atliekų – įvertinęs kitus šių atliekų tvarkymo pažeidimus ir apskaitos dokumentų neatitikimus.

Administracinės bylos Nr. eA-2855-624/2021.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 268 5583, 8 655 22 506
El. paštas n.lukoseviciene@lvat.lt
https://www.lvat.lt/

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Gruodis 2021
P A T K P Š S
29 30 1 2 3

2021.12.03  |  09:00

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sekite mus