Skip to content
logo
lt
En

Teismų sistemos naujienos

Lietuvos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos personalas kelia kvalifikaciją

2010.07.09

Pastaruoju metu Lietuvos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai kelia kvalifikaciją intensyviai dalyvaudami Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose mokymuose.

Mokymai vykdomi Nacionalinei teismų administracijai (toliau – Administracija) įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos personalo bendrieji ir specialieji mokymai kvalifikacijai tobulinti“ pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2009 m. lapkričio – gruodžio mėn. vykusiais buhalterinės apskaitos mokymais pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Šiuose mokymuose, kuriuos sudarė 5 seminarai, dalyvavo 90 teismų ir Administracijos darbuotojų. Mokymus vedė viešųjų pirkimų konkursą laimėjusios UAB ,,Auditorių aljansas“ lektorė – auditorė Aldona Narbutienė.

Buhalterinės apskaitos mokymų pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus dalyviai savo atsiliepimuose pažymėjo, kad mokymai pateisino jų lūkesčius: 51,9% atsakiusiųjų į apklausos klausimus mokymus ir mokymų programą įvertino puikiai, 34,7% – labai gerai, 12,5% – gerai, 0,7% – patenkinamai, 0,2% – nepatenkinamai.

Š. m. balandžio – birželio mėn. įsibėgėjo ir kiti projekto mokymai.

Birželio mėnesį Vilniuje prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai pagal ECDL programą teismų ir Administracijos darbuotojams, kuriuos vykdo viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Mokymai bus vykdomi ir kituose Lietuvos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ ir UAB „Protraining Academy“, laimėjusios viešojo pirkimo konkursą, balandžio – gegužės mėn. vykdė kompiuterių sistemų administravimo, saugumo ir tobulinimo mokymus Administracijos informacinių technologijų specialistams. Taip pat birželio mėnesį prasidėjo Windows serverio administravimo mokymai bei saugumo technologijų ir politikos mokymai, skirti teismų ir Administracijos darbuotojams. Šie mokymai bus tęsiami rudenį.

UAB „Leksinova“ parengė specialiąją mokymo programą darbui su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tobulinti ir birželio mėnesį pagal šią programą pradėjo pirmuosius mokymus. Mokymai bus vykdomi 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

UAB ,,Kalba.lt“ birželio mėnesį pradėjo bendrinės anglų kalbos mokymus Administracijos darbuotojams. Pagal dalyvių žinių lygį yra suformuotos trys bendrinės anglų kalbos mokymų grupės ir viena teisinės, Europos Sąjungos institucijų anglų kalbos mokymų grupė. Anglų kalbos mokymai Administracijos darbuotojams bus vykdomi beveik viso projekto metu.

Įgyvendinant projektą 2010-2011 m. taip pat bus vykdomi personalo valdymo mokymai teismų ir Administracijos darbuotojams, teismo raštinės dokumentų rengimo, valdymo ir archyvavimo mokymai bei teismo posėdžių organizavimo ir protokolavimo mokymai teismų darbuotojams. Be to, Administracijos darbuotojai dar bus mokomi prancūzų kalbos.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus