lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Už labai sunkius nusikaltimus nuteistas Audrius Andrušaitis tolimesnę laisvės atėmimo bausmę atliks pataisos namuose

2014.10.22

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs iki gyvos galvos nuteisto Audriaus Andrušaičio skundą, priėmė nutartį perkelti nuteistąjį iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į pataisos namus.

Primename, kad prieš 13 m. A. Andrušaitis buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme už labai sunkius nusikaltimus, bausmę atliekant kalėjime.

A. Andrušaitis Vilniaus apygardos teismui paduotame skunde prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo teikimas dėl A. Andrušaičio perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus buvo atmestas.

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos, kaip nuteistojo tarpininko, pateiktoje medžiagoje nurodoma, kad A. Andrušaičio tarpusavio santykiai su kitais nuteistaisiais yra normalūs, pastarasis noriai dalyvauja grupiniuose užsiėmimuose, sportuoja.

Be to, lanksčiai prisitaiko prie esamų sąlygų, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, pagarbiai bendrauja su kalėjimo pareigūnais, yra mandagus, pareigingas, išprusęs ir nelinkęs pasiduoti kitų įtakai.

Taip pat teigiamai nuteistasis vertinamas ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo psichologinės tarnybos, kuri rekomendavo A. Andrušaitį perkelti į pataisos namus.

Psichologinės tarnybos išvadoje pažymima, kad A. Andrušaičio elgesys vertinamas teigiamai, nekeliantis jokių rūpesčių per visus įkalinimo metus.

Teismas, įvertinęs visas aplinkybės, priėmė nutartį panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. priimtą nutartį ir nuteistąjį A. Andrušaitį perkelti iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į pataisos namus, kuriuose nuteistasis toliau atliks laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos.

Nagrinėjamu atveju teismas, pripažindamas, kad nuteistasis gali būti perkeltas atlikti bausmę į pataisos namus, atsižvelgia ir į Bausmių vykdymo kodekso 165 str. 2 d. ir 3 d. nuostatas dėl numatytų sąlygų, kurioms esant, nuteistasis gali būti grąžintas iš pataisos namų į kalėjimą toliau atlikti bausmę.

Pagal Bausmių vykdymo kodekso 165 str. 2 d. nuostatas, pataisos namuose laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekantys nuteistieji, kurie kelia pavojų pataisos namų personalui ar kitiems asmenims arba dėl kitų išimtinių aplinkybių, gali būti apylinkės teismo nutartimi, priimta pagal pataisos namų administracijos teikimą, grąžinti iš pataisos namus į kalėjimą toliau atlikti bausmę.

Bausmių vykdymo kodekso 165 str. 3 d. nustato, kad nuteistieji, grąžinti iš pataisos namų į kalėjimą toliau atlikti bausmę, gali būti teikiami apylinkės teismui pakartotinai perkelti juos į pataisos namus toliau atlikti bausmę ne anksčiau kaip praėjus penkeriems metams po teismo nutarties grąžinimo į kalėjimą nuo priėmimo dienos.

Taigi, jei A. Andrušaitis nepateisins jam parodyto pasitikėjimo, gali būti grąžintas iš pataisos namų į kalėjimą toliau atlikti bausmę.

Informaciją pateikė:
Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Vaida Kibirkštytė, tel.: (8 5) 268 80 68, 86 56 274 55
El. p.: v.kibirkstyte@vat.lt