lt
En

Teismų pranešimai spaudai

VAAT kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo nuostatų konstitucingumo

2014.10.13

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) sustabdė UAB „Achema“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) ginčo nagrinėjimą dėl nutarimų, kuriais nustatytos lėšos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti ir padengti 2013 m. bei pakoreguotos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinės ribos ir nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą.

UAB „Achema“ prašė teismo panaikinti kaip neteisėtus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2012-10-19 nutarimo Nr. 03-317 „Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams“ 3.1 ir 4 punktus bei 2012-10-26 nutarimo Nr. 03-330 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metams“ 2 punktą. Pasak pareiškėjos, priimdama šiuos nutarimus VKEKK viršijo savo kompetenciją. Pareiškėjos teigimu, nustatydama projekto finansavimo apimtį, VKEKK  nepagrindė savo nutarimų objektyviais duomenimis, nesielgė objektyviai ir nešališkai bei pažeidė pareigą tartis dėl nutarimų priėmimo, ginčijamų nutarimų punktai yra nemotyvuoti, kadangi priimti neskaidriai. UAB „Achema“ manymu, VKEKK nutarimų dalys, dėl kurių jie ir kreipėsi į VAAT, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, todėl prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijai kilo abejonių dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (SGDTĮ) 5 str. 2 d. konstitucingumo, todėl nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar SGDTĮ 5 str. 2 d. nustatytas teisinis reguliavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms.  Spalio 13 d. nutartimi teismas sustabdė administracinę bylą, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės šį prašymą.

Ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis neskundžiama.
   
Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt